Меню сайту

Кадрова робота

У лютому 2017 року, у зв′язку із визначенням Херсонською міською радою повноважень районних у місті рад VII скликання, виконано низку організаційних та кадрових заходів щодо упорядкування структури та штатного розпису виконавчих органів Дніпровської районної у місті Херсоні ради.

      Прийняття на службу до органів місцевого самоврядування здійснювалося на конкурсній основі, проведено три засідання конкурсної комісії, за результатами якої  9 осіб призначено на посади з дотриманням усіх законодавчих вимог щодо публічності проведення конкурсних іспитів та здійснення  перевірки достовірності відомостей, передбачених Законом України «Про очищення влади». Три особи, які успішно пройшли конкурсний відбір та були зараховані до кадрового резерву виконавчих органів районної ради,  протягом поточного року призначені на рівнозначні посади без повторного конкурсного відбору.

        Згідно з проведеною у березні 2017 року щорічною оцінкою виконання посадовими особами покладених на них  обов’язків і завдань, з 53  посадових  осіб, які підлягали  оцінці, за результатами оцінювання  22 особи отримали оцінку « висока», 27- «добра», 3 – «задовільна», 1- «низька». Результати оцінювання мали певні наслідки щодо підвищення мотивації посадових осіб при виконанні своїх функціональних завдань.

         У жовтні розпочато організаційні заходи запланованої на IVквартал поточного року  атестації посадових осіб виконавчих органів районної ради за підсумками їх роботи у період 2013-2016 роки.  

        Постійна увага приділяється підвищенню професійного рівня посадових осіб органу місцевого самоврядування: протягом звітного періоду 11 осіб підвищили свою кваліфікацію в Обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації  працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування при Херсонській обласній  державній адміністрації, дві особи вступили на заочну форму навчання до магістратури державної служби при Херсонському національному технічному університеті, одна посадова особа продовжує навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».       

          У зв’язку з набранням чинності рішення Національного агентства  з питань запобігання корупції від 10.06.2016 №2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» організаційно та ресурсно забезпечено процедуру отримання посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для кожної посадової особи. Всі посадові особи, які є суб’єктами декларування, вчасно заповнили та подали електронні декларації на офіційний веб-сайт Національного агентства  з питань запобігання корупції. 

         Вчасно сформований кадровий резерв з 49 осіб на посади керівників та спеціалістів  виконавчих органів районної ради та їх структурних підрозділів (грудень 2016 року) та робота за їх особистими річними планами, затвердженими безпосередніми керівниками виконавчих органів, дозволили перевести на вищі посади  4-х осіб, прийняти без повторного проходження конкурсу – 3-х осіб.

За сумлінне виконання службових обов’язків та високий   професіоналізм присвоєно чергові ранги  п’яти   посадовим особам, грамотами т а подяками  вищестоящих органів влади відзначені 10 посадових осіб, грамотами та подяками голови районної у місті ради – 14 посадових осіб.

 

Розпорядження голови районної ради від 13.11.2017 №301-к "Про підсумки атестації посадових осіб місцевого самоврядування апарату Дніпровської районної у м. Херсоні ради та її виконавчих органів у 2017 році 

Розпорядження голови районної ради від 16.01.2018 №10-к "Про перенесення робочих днів у 2018 році"

Розпорядження голови районної ради від 25.01.2018 №17-к "Про щорічну оцінку посадових осіб місцевого самоврядування апарату Дніпровської районної у м. Херсоні ради та її виконавчих органів за 2017 рік"

Розпорядження голови районної ради від 28.02.2018 №32-к "Про підсумки щорічної оцінки посадових осіб місцевого самоврядування апарату Дніпровської районної у м. Херсоні ради та її виконавчих орагнів за 2017 рік"