Меню сайту

Кадрова робота

В період з 01.10.2017 по 01.10.2018 роки продовжено здійснення заходів щодо виконання та дотримання вимог чинного законодавства  України  з питань проходження  служби   в органах місцевого самоврядування.

           Прийняття на службу до органів місцевого самоврядування здійснюється на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, у звітному періоді конкурси на заміщення вакантних посад посадових осіб не проводилися. Підготовлено 328 розпоряджень голови районної ради з кадрових питань.

           Для підведення підсумків виконання посадовими особами своїх обов’язків і завдань, перевірки якості їх діяльності відповідно до посадових інструкцій у лютому місяці  організаційно забезпечено та проведено  щорічну оцінку за 2017 рік,  з 55  посадових  осіб, які підлягали   оцінці,  за  результатами  оцінювання   23  особи  отримали  оцінку «висока», 31- «добра», 1– «задовільна». Результати оцінювання мали певні наслідки щодо підвищення мотивації посадових осіб при виконанні своїх функціональних завдань.

         З метою оцінки ділових та професійних якостей, а також кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів Дніпровської районної ради,   у жовтні – листопаді 2017 року проведено атестацію посадових осіб за результатами їх роботи в період з  2013 по 2016 роки.

          Проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування сприяло дотриманню ними на практиці принципів проходження служби в органах місцевого самоврядування, підвищенню ефективності діяльності та відповідальності за доручену справу, формуванню професійного кадрового складу та якісного кадрового резерву апарату органу місцевого самоврядування, що сприяє реальному функціонуванню механізму просування по службі на підставі професійних і ділових якостей, підвищенню рівня кваліфікації, зміцненню дисципліни посадових осіб місцевого самоврядування. Підлягали атестації 56 осіб: 14 керівників структурних підрозділів, секторів виконавчих органів районної ради та 42 спеціалісти, за результатами атестації всі посадові особи визнані атестованими і відповідають займаним посадам.

         Постійна увага приділяється підвищенню професійного рівня посадових осіб органу місцевого самоврядування, протягом звітного періоду підвищили свою кваліфікацію: при Одеському регіональному інституті державного управління – 1 особа, в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності – 1 особа, з питань охорони праці та пожежної безпеки при навчально-консультаційному центрі «Успіх» - 4 особи,  в Обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації  працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування при Херсонській обласній  державній адміністрації – 16 осіб,  вступили на заочну форму навчання до магістратури «Публічного управління та адміністрування»  при Херсонському національному технічному університеті – 2 особи, продовжують навчання за цією спеціальністю – 3 посадові особи.

         Про дотримання вимог Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», а також про зміни у чинному законодавстві, що стосуються повноважень органу місцевого самоврядування, щотижня проводяться навчання для керівників та спеціалістів структурних підрозділів районної ради. За окремим  планом-графіком завідувачем відділом з загальних питань та кадрової роботи та уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого комітету районної ради (завідувачем відділом організаційного, юридичного та інформаційного  забезпечення Шило Ю.О., заступником начальника управління праці та соціального захисту населення Трофимішиною О.В.),  були проведені навчання та надані методичні рекомендації посадовим особам щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції», стосовно заходів фінансового контролю та про порядок інформування Національного агентства про суттєві зміни у майновому стані. До 01 квітня поточного року всі працівники, які є суб’єктами декларування заповнили та подали електронні декларації за 2017 рік та офіційний веб-сайт Національного агентства з питань запобігання корупції.

         На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №363 «Про внесення змін до постанови  Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268», в травні встановлено нові місячні оклади посадовим особам місцевого самоврядування та внесені зміни до діючих штатних розписів виконавчого комітету, управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради.

         Вчасно сформований та затверджений кадровий резерв  на 2018 рік  на посади керівників та спеціалістів  виконавчих органів районної ради та їх структурних підрозділів (грудень 2017 року),  всього зараховано 44 особи,  робота за їх особистими річними планами, затвердженими безпосередніми керівниками виконавчих органів, дозволили перевести на вищу посаду - 1 особу, призначити на посаду - 1 особу, яка була  зарахована  до кадрового резерву після успішного проходження конкурсного відбору.

За сумлінне виконання службових обов’язків та високий   професіоналізм присвоєно чергові ранги  10  посадовим особам, грамотами та подяками  вищестоящих органів влади відзначені 3 посадові особи, грамотами та подяками голови районної у місті ради нагороджено 21 посадову особу.

Протягом звітного періоду до посадових осіб виконавчих органів районної ради «догана», як форма дисциплінарного стягнення, не застосовувалася.

 

Розпорядження голови районної ради від 13.11.2017 №301-к "Про підсумки атестації посадових осіб місцевого самоврядування апарату Дніпровської районної у м. Херсоні ради та її виконавчих органів у 2017 році 

Розпорядження голови районної ради від 17.01.2019 №12-к "Про перенесення робочих днів у 2019 році"

Розпорядження голови районної ради від 25.01.2018 №17-к "Про щорічну оцінку посадових осіб місцевого самоврядування апарату Дніпровської районної у м. Херсоні ради та її виконавчих органів за 2017 рік"

Розпорядження голови районної ради від 15.03.2019 №50-к "Про підсумки щорічної оцінки посадових осіб місцевого самоврядування апарату Дніпровської районної у м. Херсоні ради та її виконавчих органів за 2018 рік"

Розпорядження голови районної ради від 13.02.2019 №31-к  "Про щорічну оцінку посадових осіб місцевого самоврядування апарату Дніпровської районної у м. Херсоні ради та її виконавчих органів за 2018 рік"

Розпорядження голови районної ради від 12.11.2019 № 324-к "Про перенесення робочого дня у 2020 році"