Меню сайту

Призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг

01.10.2020                                                                                    м. Херсон

ІНФОРМУЄ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

До уваги отримувачів житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг!

З 1 серпня 2020 року в Україні відкрито ринок природного газу для побутових споживачів, що надає можливість громадянам самостійно обирати постачальника газу.

Відповідно до Порядку надання пільг на оплату житлово- комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №373 (зі змінами) (далі - Порядок), та Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (зі змінами) (далі - Положення), для розрахунку розміру житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, щомісяця структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м.Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення), отримують від виконавців житлово - комунальних послуг відомості про забезпеченість громадян послугами та про розмір цін і тарифів на житлово - комунальні послуги і платежів за такі послуги, у тому числі про послуги постачання та розподілу природного газу.

Зазначені відомості отримуються органами соціального захисту населення на підставі отриманої від пільговиків та отримувачів житлових субсидій інформації про набір отримуваних ними житлово  - комунальних послуг, а також про дані підприємств - надавачів цих послуг (назва, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку, тощо).

Пунктом 90 Положення передбачено, що громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов'язаний протягом 30 календарних днів поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про виникнення обставин, зокрема щодо зміни виконавця комунальних послуг.

При цьому, пунктом 92 Положення передбачено, що перерахунок житлової субсидії в межах установленого строку її призначення без звернення громадян здійснюється у разі отримання структурним підрозділом з питань соціального захисту інформації про зміни виконавця комунальної послуги на окремій території (на підставі списків, наданих таким виконавцем).

Пунктом 19 Порядку передбачено обов'язок пільговиків повідомляти структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про зміну всіх обставин, які впливають на надання пільг.

            З огляду на зазначене, з метою своєчасного та в повному обсязі надання громадянам передбачених законодавством соціальних гарантій, звертаємося з проханням до пільговиків та отримувачів житлових субсидій в найкоротші терміни повідомляти органи соціального захисту населення про зміну виконавців житлово-комунальних послуг, зокрема постачальника природного газу для побутових потреб.

    Своєчасне надання громадянами інформації органам соціального захисту населення про зміну виконавців житлово-комунальних послуг забезпечить актуальний та правильний розрахунок розміру житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

 

1. Що таке субсидія?

Субсидія – це щомісячна адресна безготівкова допомога сім’ям, що надається за рахунок коштів державного бюджету, для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Субсидія є безповоротною i її отримання не пов'язане i не тягне за собою зміни форми власності житла.

2. На який термін надається субсидія?

-         на 6 місяців - для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, як правило;

-          на 12 місяців – за бажанням, для сімей, що складаються з числа пенсіонерів, які не працюють, та інших непрацездатних громадян;

-          на опалювальний період - для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, природного газу, електроенергії, що використовуються для iндивiдуального опалення, та на оплату житлово-комунальних послуг, якщо оплата послуг з теплопостачання провадиться лише в опалювальний період;

-          один раз на календарний рік - для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Виплата цієї субсидії проводиться готівкою.

3. Скільки повинна сплачувати сім’я на оплату житлово-комунальних послуг?

За умови призначення житлової субсидії розмір обов’язкової плати складає:

10 відсотків середньомісячного сукупного доходу у разі якщо: у житловому приміщенні зареєстровані і проживають тільки непрацездатні громадяни (пенсіонери, діти, інваліди);

серед зареєстрованих та таких, що проживають у житловому приміщенні, осіб є діти, інваліди І або ІІ групи і середньомісячний сукупний дохід на одного зареєстрованого у житловому приміщенні громадянина не перевищує 50 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць: з липня 2010 року – 421,50 грн., з 1 жовтня 2010 року – 430,50 грн., з 1 грудня 2010 року – 437,50 грн

-15 відсотків середньомісячного сукупного доходу:

- для інших категорій сімей.

Розмір обов’язкової плати зменшується у разі економного споживання послуг (за наявності лічильників) при нарахуванні субсидії на наступний період.

4. Які необхідно надати документи для отримання субсидії?

При пред’явленні паспорта або іншого документу, що посвідчує особу, громадянин подає:

1.    Заяву.

2.     Декларацію про доходи і майновий стан осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні.

3.     Довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (крім пенсіонерів).

4.    Паспорт або інший документ, що посвідчує особу

5.    Відомості про забезпеченність житловою площею (документ на право власності)

6.    Відомості про забезпеченнісь комунальними послугами

5. Які дані вносяться до декларації про доходи та майновий стан?

До доходу включаються:

1. нарахована заробітна плата;

2.інші грошові виплати, які мають систематичний характер;

3. стипендії, пенсії, допомога;

4. доходи від підприємницької діяльності та іншої незалежної професійної діяльності;

5. усі види винагород, які виплачуються штатним (позаштатним) літературним працівникам, художникам, фотокореспондентам та іншим особам з фонду авторського гонорару;

6. матеріальне забезпечення на випадок безробіття;

7. доходи від здавання житлового приміщення (будинку) або інших будов у найм або в оренду,- натуральна оплата праці;

8. грошове забезпечення військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби

9.суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров'я, що пов'язане з виконанням ним трудових обов'язків заробіток учнів та студентів, які поєднують навчання з постійною роботою на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання;

10. одержані аліменти;

11.фактичний заробіток осіб, які працювали у фізичних осіб, при цьому натуральна частина заробітної плати цих осіб також включається до їх сукупного доходу;

12. суми індексації грошових доходів населення та компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів їх виплати;

13. доходи від особистого селянського господарства, земельних ділянок, наданих для ведення городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки (паю), виділеної внаслідок розпаювання землі;

14. допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;

15. інші доходи, які підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства.

 До майнового стану включаються відомості про: інше житло, транспортний засіб, земельну ділянку.

6. Відповідальність громадян, що користуються субсидією.

Громадяни несуть відповідальність за надані відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення субсидії та на визначення її розміру.

У разі виявлення недостовірної інформації, надання субсидії припиняється, зайво отриманні кошти підлягають поверненню в бюджет.

При виявленні недостовірної інформації, сім’я не позбавляється права на отримання субсидії та може її оформити на наступний термін.

7. Ситуації, коли субсидія може бути призначена лише як виняток, за рішенням комісій, утвореній при виконкомі районної у місті Херсоні  ради:

-         на більшу площу житла, якщо площа житла перевищує встановлені норми: 21 кв.м на кожного зареєстрованого члена сім’ї та додатково 10,5 кв.м на сім’ю;

-         у житловому приміщенні зареєстровані працездатні громадяни працездатного віку, які не працюють, не навчаються та не були зареєстровані у службі зайнятості протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії;

-          будь-яка особа, що зареєстрована у житловому примiщеннi, здає в оренду житло;

-         якщо сім’я має у своєму володiннi більше ніж одне житло, загальна площа яких перевищує встановлені норми;

-          якщо з моменту покупки житла не минув рік;

-          якщо сім’я має у своєму володiннi більше одного транспортного засобу;

-          якщо будь-хто із членів сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням за субсидією здійснив купівлю на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї;

-          якщо під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї з’ясовано, що будь-хто із членів сім’ї має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно.

-          якщо особа, яка звернулась за призначенням субсидії, не є власником житла.

8. Які нормативи використовуються при розрахунку субсидії?

-         норма володіння чи користування загальною площею житла та нормативи користування комунальними послугами встановлюються виходячи з 21 кв. метра на наймача і кожного зареєстрованого у житловому приміщенні (будинку) та додатково 10,5 кв. метра на всіх зареєстрованих;

-         споживання електричної енергії на комунально-побутові потреби:

-         75 кВт. год на сім'ю з однієї-двох осіб та додатково 15 кВт. год на кожного іншого члена сім'ї, але не більш як 150 кВт. год на місяць;

-          у будинках, які обладнано стаціонарними електричними плитами, - у розмірі 100 кВт. год на сім'ю з однієї-двох осіб на місяць і додатково 25 кВт. год на кожного іншого члена сім'ї, але не більш як 200 кВт. год на місяць.

9. Субсидія в умовах нових цін і тарифів.

У разі змін цін та тарифів, субсидії призначаються протягом трьох мiсяцiв з часу підвищення розміру платежів. У цому разі перерахунок розміру субсидії, яка діє, проводиться без звернення громадян.

10. Що необхідно знати громадянам, які отримують субсидію?

Субсидія призначається з місяця подачі заяви та документів.

Якщо громадяни, з незалежних від них причин (відрядження, хвороба, смерть близької людини тощо), що підтверджується вiдповiдними документами, не змогли своєчасно звернутися за призначенням субсидій, в окремих випадках субсидія може бути призначена з дня виникнення права, але не більше ніж за три мiсяцi до звернення за призначенням субсидії.

Громадяни зобов’язані щомісяця сплачувати свою обов'язкову частку витрат на оплату цих послуг.

У разі коли вартість фактично використаної послуги (при наявності лічильників) менша, ніж обов'язкова частка витрат, на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість.

У разі несплати громадянином обов'язкової частки витрат, надання субсидії припиняється за поданням підприємств, що надають житлово-комунальні послуги.