Меню сайту

Соціально-економічний розвиток

  ДО УВАГИ СІЛЬГОСПТОВАРОВИРОБНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ Є ВЛАСНИКАМИ КОРІВ  !!!

У поточному році діє спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності.
 Дотація за утримання корів надається на безповоротній основі двічі на рік суб’єктам господарювання, які є юридичними особами, за кожну наявну станом на 1 січня та на 1 липня поточного року ідентифіковану та зареєстровану в установленому порядку корову в розмірі 750 гривень за одну голову (всього за рік 1500 грн.). 

Для отримання дотації за утримання корів суб’єкти господарювання, які є юридичними особами, подають до 1 квітня (станом на 1 січня) та до                  1 жовтня (станом на 1 липня) документи до Мінагрополітики:        

 - заявку (в електронному та паперовому вигляді);

- довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

- копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на 1 січня поточного року, засвідчену органом державної статистики;

-довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, - у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС.

 

 

 ДО УВАГИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ БУДУЮТЬ ТА (АБО) РЕКОНСТРУЮЮТЬ ТВАРИННИЦЬКІ ОБ'ЄКТИ ЗА КРЕДИТНІ КОШТИ! 

Пунктом 11 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 передбачено часткове відшкодування вартості об’єктів, що надається суб’єктам господарювання на безповоротній основі у розмірі 30 відсотків вартості об’єкта до 500 млн. гривень загальної вартості такого об’єкта (без урахування податку на додану вартість), завершених у поточному році етапів будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (у тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м’яса, побічних продуктів тваринного походження, що належать до II категорії), у тому числі вартості обладнання згідно із проектно-кошторисною документацією, а для об’єктів із більшою вартістю — 30 відсотків від 500 млн. гривень. 

Для отримання часткового відшкодування вартості об’єктів суб’єкти господарювання подають до 5 липня, до 5 жовтня та до 5 грудня комісії Мінагрополітики такі документи: заявку (в електронному та паперовому вигляді); копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті); довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком; засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта; типову форму № ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році); довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, — у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС; копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) на 1 число останнього звітного місяця на момент подання документів з позначкою про прийняття органом державної статистичної служби.

За додатковою інформацією звертайтеся до Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації: адреса:                     м. Херсон, просп.Ушакова, 47, каб.208,  телефон: (0552) 42 27 67 електронна пошта: e-mail: zoo_kh@ukr.net. 

 

 

 

Економіку району, його соціально-економічну базу і, відповідно, добробут громадян визначає стабільна динамічна робота господарського комплексу, його промислових підприємств.

Загальна площа сільськогосподарських земель, що входять до району, складає 15,813 тис. гектарів, в тому числі сільськогосподарських угідь 12,793  тис. гектарів. На площі 5,420 тис. гектарів сільськогосподарських угідь працюють   підприємства різних форм власності. Інші 6,721 тис. гектарів угідь належать приватним особам,  які володіють земельними паями і самостійно їх обробляють або здають в оренду.

По всіх господарств району посіяно 2686 гектарів озимих зернових культур, в тому числі пшениці 2267 гектара, 395 гектар озимого ячменю та 595 гектар ріпаку.  

Значна роль у формуванні конкурентного середовища належить підприємництву, яке є найбільш рухливою, динамічною та активно діючою формою задоволення потреб населення і бізнесу в товарах та послугах.

Характерною особливістю діяльності малого підприємництва в районі, як і в цілому в Україні, залишається його орієнтація на торговельну діяльність. Інфрастуктура району постійно розвивається за рахунок відкриття нових об’єктів торгівлі та побутового обслуговування населення, що покращує рівень обслуговування його мешканців.

З власниками та орендарями об’єктів сфери обслуговування постійно проводиться робота, спрямована на залучення їх до участі в районних        та міських заходах з благоустрою, дотримання вимог Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і порядку в районі.