Меню сайту

Соціально-економічний розвиток

Аграріями Дніпровського району 06 березня 2020 року розпочата посівна компанія. Посіяно 500 га ярих зернових та зернобобових культур. З яких: 450 га – ярий ячмінь та 50 га – нут. 

Спеціалістами виконавчого комітету Дніпровської районної у м. Херсоні ради на виконання розпорядження Херсонського міського голови Володимира Миколаєнка від 08.11.2019 № 239 р «Про проведення обстеження об’єктів торгівлі та сфери послуг на території м. Херсона  та створення реєстру їхнього місцезнаходження та обліку» спільно з представниками Управління споживчого ринку Херсонської міської ради з 21.11.2019 розпочата робота з оновлення інформації та збору даних по об’єктам торгівлі та сфери послуг на території району, згідно до затвердженої картки обліку.

 Станом на 16.03.2020 року було здійснено обхід 360 об’єктів торгівлі по вулиці І. Кулика, Перекопської та Університетської.

Робота в данному напрямку триває.    

 

 

12 червня 2019 року о 10 годині в Інституті зрошуваного землеробства НААН (м. Херсон, смт. Наддніпрянське) відбувся Міжнародного дня поля з питань вирощування озимих і ярих зернових, технічних та бобових сільськогосподарських культур на зрошуваних і неполивних землях.

До уваги було запропоновано:

•  ознайомлення з науковими досягненнями та розробками Інституту зрошуваного землеробства НААН;

•  огляд демонстраційних полігонів новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної аграрної науки в галузі селекції пшениці озимої, ячменю, кукурудзи, сої, люцерни, гороху, нуту, машу, льону олійного, ріпаку озимого, сафлору, соняшнику та технологій їх вирощування;

•  презентація інноваційних технологій штучного зволоження у зрошуваному землеробстві, використання сучасних інструментів та інформаційних засобів у польових умовах;

 

•  виставка сучасної техніки для обробітку грунту, сівби і збирання врожаю сільськогосподарських культур.

 

 

У зв’язку з тим, що товаровиробники області розпочали хімічні обробки посівів сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень проти шкідників та хвороб нагадуємо, що фізичні та юридичні особи, які застосовують хімічні засоби захисту рослин під час цвітіння медоносних рослин, згідно статті 37 Закону України «Про бджільництво» зобов’язані не пізніше ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації попередити про це пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані 10 км від оброблених площ. При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк  дії токсичного препарату.

          Також, під час цвітіння медоносних рослин сільгосптоваровиробники в обов’язковому порядку повинні повідомляти сільську (селищну) раду про обробку посівів пестицидами для запобігання загибелі бджіл.

         В свою чергу власники пасік повинні обов’язково зареєструватись в сільській (селищній) раді, на території якої вони знаходяться, своєчасно інформувати сільські (селищні) ради, сусідні господарства про місця перебування своїх пасік на стаціонарі і при переїздах.  

 

 

Промисловий комплекс Дніпровського району налічує 49 підприємств.                

    Промисловими підприємствами району у 2018 році реалізовано виробленої  продукції на 3241,8 млн. грн., що на 16,7 % більше, ніж  за відповідний період минулого року.    

      По всіх категоріях господарств з площі 4802 гектарів зернових та зернобобових  культур одержано 16,2 тис. тонн зерна, середня урожайність склала 33,8 ц/га.

      Під урожай 2019 року всіма категоріями господарств посіяно 2686,4 гектарів озимих зернових культур, з яких озима пшениця 2267,2га, озимий ячмінь 394,7 га, озиме жито  24,5 га. Озимого ріпаку посіяно 594,7 га.                                                  

       Станом на 01.01.2019 у переліку підприємств сфери обслуговування, розташованих  у Дніпровському районі, налічує 589 об’єктів.

 

 

 

  ДО УВАГИ СІЛЬГОСПТОВАРОВИРОБНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ Є ВЛАСНИКАМИ КОРІВ  !!!

У поточному році діє спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності.
 Дотація за утримання корів надається на безповоротній основі двічі на рік суб’єктам господарювання, які є юридичними особами, за кожну наявну станом на 1 січня та на 1 липня поточного року ідентифіковану та зареєстровану в установленому порядку корову в розмірі 750 гривень за одну голову (всього за рік 1500 грн.). 

Для отримання дотації за утримання корів суб’єкти господарювання, які є юридичними особами, подають до 1 квітня (станом на 1 січня) та до                  1 жовтня (станом на 1 липня) документи до Мінагрополітики:        

 - заявку (в електронному та паперовому вигляді);

- довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

- копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на 1 січня поточного року, засвідчену органом державної статистики;

-довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, - у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС.

 

 

 ДО УВАГИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ БУДУЮТЬ ТА (АБО) РЕКОНСТРУЮЮТЬ ТВАРИННИЦЬКІ ОБЄКТИ ЗА КРЕДИТНІ КОШТИ! 

Пунктом 11 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 передбачено часткове відшкодування вартості об’єктів, що надається суб’єктам господарювання на безповоротній основі у розмірі 30 відсотків вартості об’єкта до 500 млн. гривень загальної вартості такого об’єкта (без урахування податку на додану вартість), завершених у поточному році етапів будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (у тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м’яса, побічних продуктів тваринного походження, що належать до II категорії), у тому числі вартості обладнання згідно із проектно-кошторисною документацією, а для об’єктів із більшою вартістю — 30 відсотків від 500 млн. гривень. 

Для отримання часткового відшкодування вартості об’єктів суб’єкти господарювання подають до 5 липня, до 5 жовтня та до 5 грудня комісії Мінагрополітики такі документи: заявку (в електронному та паперовому вигляді); копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті); довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком; засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта; типову форму № ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році); довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, — у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС; копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) на 1 число останнього звітного місяця на момент подання документів з позначкою про прийняття органом державної статистичної служби.

За додатковою інформацією звертайтеся до Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації: адреса:                     м. Херсон, просп.Ушакова, 47, каб.208,  телефон: (0552) 42 27 67 електронна пошта: e-mail: zoo_kh@ukr.net. 

 

 

 

Економіку району, його соціально-економічну базу і, відповідно, добробут громадян визначає стабільна динамічна робота господарського комплексу, його промислових підприємств.

Загальна площа сільськогосподарських земель, що входять до району, складає 15,813 тис. гектарів, в тому числі сільськогосподарських угідь 12,793  тис. гектарів. На площі 5,420 тис. гектарів сільськогосподарських угідь працюють   підприємства різних форм власності. Інші 6,721 тис. гектарів угідь належать приватним особам,  які володіють земельними паями і самостійно їх обробляють або здають в оренду.

По всіх господарств району посіяно 2686 гектарів озимих зернових культур, в тому числі пшениці 2267 гектара, 395 гектар озимого ячменю та 595 гектар ріпаку.  

Значна роль у формуванні конкурентного середовища належить підприємництву, яке є найбільш рухливою, динамічною та активно діючою формою задоволення потреб населення і бізнесу в товарах та послугах.

Характерною особливістю діяльності малого підприємництва в районі, як і в цілому в Україні, залишається його орієнтація на торговельну діяльність. Інфрастуктура району постійно розвивається за рахунок відкриття нових об’єктів торгівлі та побутового обслуговування населення, що покращує рівень обслуговування його мешканців.

З власниками та орендарями об’єктів сфери обслуговування постійно проводиться робота, спрямована на залучення їх до участі в районних        та міських заходах з благоустрою, дотримання вимог Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і порядку в районі.