Меню сайту

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

 

 

Університет третього віку 

 

 

Аналітична записка

по Територіальному центрі соціального обслуговування

 (надання соціальних послуг) Дніпровського району м. Херсона

до звіту 12-соц за 2018 рік.

1.   Стан розвитку  у регіоні у звітному році системи соціального обслуговування громадян, із визначенням тенденцій, характерних особливостей розвитку, актуальних проблем тощо, та із зазначенням наступних даних:

1.1   Загальна кількість територіальних центрів – 1; в т.ч. відділення соціальної допомоги вдома – 1; відділення денного перебування – 1. Чисельність виявлених осіб, які потребують соціального обслуговування – 1772 особи. Чисельність обслуженого населення територіальним центром – 1752: з них відділенням соціальної допомоги вдома – 264 особи; відділенням денного перебування – 1488 особи. Проходять навчання в «Університеті третього віку» -  81 особа похилого віку. Створення (відкриття) нових відділень у територіальному центрі не було;

1.2  Ліквідація, закриття установ/відділень – не  було;

1.3  При відділенні денного перебування територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровського району м. Херсона з 16 грудня 2011 року було впроваджено соціально-педагогічну послугу «Університет третього віку». Основною метою діяльності Університету, є сприяння активізації соціально-культурної адаптації, взаємодії між суспільством та людьми після припинення ними трудової діяльності. Реалізації цієї мети сприяють курси з психології, правових знань, комп’ютерної грамотності, які викликають жвавий інтерес у людей, що не бажають підкорятися своєму вікові. Станом на 18 грудня 2018 року продовжено реалізацію програми «Університет третього віку» - навчається 81 особа.. Для слухачів Університету третього віку проведено 62 лекції: 5 зустрічей з представниками різних організацій і закладів, 4 екскурсії, 24 літературних зустрічей та 29 лекцій з психології. 

1.4  Діяльність територіального центру, щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

Підвищення кваліфікації кадрів у вересні-жовтні 2018 року пройшла медична сестра відділення денного перебування.

1.5  Загальна характеристика матеріально-технічної бази територіального центру, їх підрозділів;

 Матеріально-технічна база територіального центру задовільна. Територіальний центр розміщується у будівлі виконавчого комітету Дніпровської районної у м. Херсоні ради ,займає 3 кабінети, власного приміщення не має.

1.6  Про ведення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення за звітний період не відбувалося;

1.7  Формування територіальним центром електронної та паперової бази даних щодо соціального обслуговування ,(надання соціальних послуг) у відсотках та зазначити територіальні центри, які користуються електронною базою, які паперової.

 Територіальним центром сто відсоткова сформована паперова база    даних щодо соціального обслуговування.  Електронної бази даних не має.

1.8  Стан запровадження (переглянуті та опрацьовані договори) Державного стандарту догляду вдома переглянуто – 100%;   Державного стандарту денного догляду – 100%; Державного стандарту консультування – 98%.

2.  Пропозиції щодо пріоритетних напрямів удосконалення діяльності територіальних центрів. Для впровадження Державних стандартів необхідно покращити фінансове забезпечення територіального центру. Розширення штату соціальних робітників у відділенні соціальної допомоги вдома. Охоплення осіб похилого віку у сільській місцевості.

Просимо надати конкретне роз’яснення про механізм використання коштів, отриманих за надання платних соціальних послуг.

3. Співпраця із громадськими організаціями, зокрема Товариство Червоного Хреста України, до надання послуг – не долучались.

                                                                    

Директор територіального центру                                                        С.Г. Юхно