Меню сайту

Відділ праці

  
 Перелік питань планової перевірки стану охорони праці підприємств, установ, організацій
 
1. ЄДРПОУ, вид діяльності підприємства.

2. Ознайомлення зі штатним розписом працівників підприємств, установ та організацій з метою визначення професій, по яких відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442 “Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці”  проводиться атестація робочих місць за умовами праці, умов праці неповнолітніх.

3. Перевірка документації по атестації робочих місць за умовами праці.

4. Наявність   запису  у   трудових книжках працівників, які мають право на

пенсію за віком на пільгових умовах, на підставі наказу, виданого за результатами атестації робочих місць

5. Перелік посад  та кількість працюючих, які отримують пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці та за особливий характер праці.

6. Перелік посад та кількість працюючих  в шкідливих умовах.

7. Наявність     комплексних      заходів     з   охорони   праці, затверджених керівником, з вказаними сумами   коштів та терміном  їх виконання. 

8. Передбачення   у   колективному договорі розділу “Охорона праці”, його відповідність матеріалам атестації робочих місць щодо права працівників на додаткові відпустки та доплати за роботу у шкідливих умовах праці, перелік професій і посад, які мають право на отримання спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту, миючих засобів, спец харчування. 

9. Всього    працюючих,   з   них що відносяться до категорій громадян, які потребують соціального захисту, відповідно до статті 14 Закону України “Про зайнятість населення”.