Меню сайту

Правила благоустрою території в м. Херсоні

                                                       Додаток до

рішення міської ради

від 31.05.2011 №221

Правила благоустрою території, забезпечення

чистоти і порядку в м. Херсоні

1. Загальні положення

1.1.В Правилах благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в м. Херсоні (далі – Правила) наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Благоустрій - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з поліпшення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

Відповідальні за благоустрій особи – посадові особи, фізичні особи, в тому числі фізичні особи – підприємці, якими на правах власності, оренди тощо використовуються або належать об’єкти нерухомості, малі архітектурні форми тощо;

Заходи з благоустрою міста - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації впорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання, здійснення заходів, передбачених цими Правилами;

Мала архітектурна форма і тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності (далі – МАФ) визначені статтею 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Орган місцевого самоврядування – термін використовується в розумінні Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Об’єкти – об’єкти нерухомого майна, в тому числі будинки, споруди, інші будівлі, МАФ.

Об'єкти благоустрою:

- території загального користування:

парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

пам'ятки культурної та історичної спадщини;

майдани, площі, бульвари, проспекти;

вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

пляжі;

кладовища;

інші території загального користування;

- прибудинкові території;

- території будівель та споруд інженерного захисту територій;

- території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договорів;

- інші території в межах міста Херсона.

Прилегла територія – територія, прилегла до об’єктів нерухомості, МАФ виробничої, житлової, господарської сфери, установ, організацій тощо; ділянки, котрі знаходяться в користуванні або власності і оформлені у відповідності до вимог Земельного кодексу України, в тому числі прибудинкова територія; ділянки, на яких розміщені елементи благоустрою; території з покриттям й відкритий Ґрунт, який проходить уздовж об’єкта нерухомості, МАФ, котрі знаходяться у власності чи користуванні, шириною до магістральної дороги, або іншої ділянки, утримання якої забезпечується органом місцевого самоврядування (за фасадною частиною об’єкта до бордюрного каменю проїжджої частини або 50 метрів (15 метрів для МАФ) від фасадної частини об’єкта – в разі відсутності бордюрного каменю, дороги чи ділянки, утримання якої забезпечується органом місцевого самоврядування);

Підпорядкована територія – територія, закріплена органом місцевого самоврядування або його посадовою особою, з метою забезпечення здійснення на ній заходів з благоустрою;

Потенційно небезпечні тварини – собаки, інші тварини, що перевищують вагу 15 кг, а також ті, що мають фенотипічні ознаки бійцівських/ агресивних порід;

Посадова особа – керівник підприємства, організації, установи або визначена ним особа, на яку офіційно оформленим документом покладено обов’язок забезпечення дотримання вимог цих Правил;

Суб'єкти у сфері благоустрою – міська рада, її виконавчі органи, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, інші юридичні особи, громадяни, фізичні особи - підприємці;

Тварини - хутрові звірі, домашня птиця, собаки, коти, амфібії та рептилії, вид великої рогатої худоби тощо;

Території – в Правилах термін «території» вживається для одночасного визначення прилеглої, підпорядкованої територій, земельних ділянок власних та орендованих;

Утримання в належному стані територій - використання їх за призначенням, відповідно до Генерального плану міста, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, чинного законодавства, Правил, а також їх санітарне очищення,  ручне або за допомогою технічних засобів прибирання від сміття, відходів та бур’яну, благоустрій, спрямований на поліпшення їх естетичного вигляду, стану; збереження та відновлення об'єктів благоустрою; озеленення територій шляхом проведення весняних посівів на ділянках відкритого ґрунту, постійне забезпечення їх належного утримання тощо;

Червоні лінії - визначені в містобудівній документації стосовно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території

іншого призначення. Лінії регулювання забудови - визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд стосовно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій;

Елементи благоустрою:

- покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до чинних норм і стандартів;

- зелені насадження (у тому числі сніго-, шумозахисні та протиерозійні) вздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

- будівлі та споруди для збирання, накопичення та вивезення відходів;

- засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

- технічні засоби регулювання дорожнього руху;

- будівлі і споруди системи інженерного захисту територій;

- комплекси та об'єкти монументального мистецтва;

- обладнання (елементи) дитячих, спортивних, господарчих, торговельних та інших майданчиків;

- малі архітектурні форми;

- громадські та пересувні вбиральні;

- телекомунікаційні мережі, телемережі та телекомунікації (електрозв'язок), антени рухомого (мобільного) зв'язку та супутникового зв'язку;

- інші елементи благоустрою, визначені відповідними нормативно-правовими актами.

Інші терміни, що використовуються у Правилах, але не наведені вище, вживаються в значенні, визначеному чинним   законодавством.

1.2. Сфера дії Правил та учасники правовідносин

1.2.1. Правила визначають правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою міста і спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, господарської діяльності.

1.2.2. Правила – акт, яким установлюється порядок і заходи благоустрою.

1.2.3. Правила сприяють забезпеченню в місті Херсоні чистоти і порядку, благоустрою міста в цілому.

1.2.4. Правила регулюють права і обов’язки суб’єктів у сфері благоустрою, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в місті.

1.2.5. Правила містять загальнообов'язкові на території міста норми, за порушення яких установлюється відповідальність, передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншим актами чинного законодавства.

1.3. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності Правил

1.3.1. Правила затверджені Херсонською міською радою в межах наданих їй повноважень, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, та є обов'язковими для виконання всіма розміщеними на території міста Херсона об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, громадянами, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають на території міста Херсона.

1.3.2. Громадяни безпосередньо або через своїх представників у громадських організаціях, політичних партіях, професійних спілках тощо беруть участь в обговоренні проекту Правил.

1.4. Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил 

1.4.1. Громадяни, громадські організації мають право брати участь у реалізації Правил шляхом використання своїх прав та обов'язків у сфері благоустрою.

1.4.2. Співробітництво міської ради, виконавчих органів ради, громадських об'єднань, професійних спілок, релігійних організацій громадян тощо у сфері благоустрою міста полягає у їх спільній участі в заходах, спрямованих на запобігання порушенням благоустрою міста, реагуванні на факти таких порушень, виявленні порушень вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою міста.

1.5.Порядок громадського обговорення проекту Правил 

Для громадського обговорення проекту Правил, вони опублікуються у засобах масової інформації, розміщуються на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

1.6. Порядок внесення змін до Правил

Внесення змін до Правил здійснюється Херсонською міської радою.

2. Порядок здійснення благоустрою та утримання  об’єктів благоустрою суб’єктами у сфері благоустрою

2.1. Комплексний благоустрій

Комплексним благоустроєм вважається проведення на визначеній території міста (квартал, парк, сквер, бульвар, вулиця тощо) робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, вивісок тощо, встановлення малих архітектурних форм, садово-паркових меблів, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного і санітарного стану території, комфортності проживання жителів та перебування гостей міста.

Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного благоустрою здійснюються на підставі відповідних державних програм, Генерального плану міста, транспортних схем та схем організації дорожнього руху, детальних планів благоустрою територій та проектів забудови території кварталів, планів червоних ліній, з урахуванням природнокліматичних умов і містобудівних особливостей міста Херсона, експлуатаційних, екологічних та санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту.

Прийняття  в  експлуатацію  об'єктів  нового  будівництва, реконструкції та  капітального  ремонту  будівель  чи  споруд  без проведення    комплексного   благоустрою   відповідної   території забороняється.

Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над або під інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо їх безпечної експлуатації.

Проектна документація на виконання робіт з комплексного благоустрою території, прокладання підземних комунікацій та будівництва споруд інженерного захисту територій розробляється згідно з вихідними даними на проектування, з дотриманням державних стандартів, норм і правил, правил забудови та затверджується в установленому порядку.

2.2.  Утримання територій житлової та громадської забудови

2.2.1. До території об’єктів благоустрою житлової (в тому числі сектора приватної забудови) та громадської забудови належать території в межах міста, на яких розміщені об’єкти житлової забудови та громадські будівлі і споруди, інші об’єкти загального користування.

2.2.2. Утримання в належному стані територій житлової та громадської забудови здійснюється відповідальними за благоустрій особами з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, правил забудови, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм, правил і технологічних карт.

2.2.3. На територіях об’єктів житлової, громадської забудови, в тому числі багатоквартирних будинків, відповідальними за утримання в належному стані територій є виконавці відповідних послуг за договором, а в разі його відсутності - балансоутримувачі об’єктів житлової, громадської забудови.

2.2.4. На територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, за утримання в належному стані цих територій та прилеглої є відповідальними їх власники або користувачі цих територій.

2.2.5. На прилеглих до житлових будинків територіях приватного сектора за утримання в належному стані територій є відповідальними їх власники або користувачі цих будинків.

2.2.6. Утримання в належному стані територій серед іншого включає наступний комплекс робіт:

2.2.6.1 Укладення угод про вивезення відходів, забезпечення їх постійної дії та виконання, а також укладення інших запропонованих виконавчими органами міської ради угод про благоустрій.

2.2.6.2. Ручне або за допомогою технічних засобів прибирання сміття, відходів із дотриманням вимог Правил та чинного законодавства.

2.2.6.3. Утримання у належному стані під’їзних шляхів.

2.2.6.4. Забезпечення належного утримання територій з метою запобігання травматизму, а саме: очищення від снігу та льоду проїздів, тротуарів, пішохідних доріжок, сходинок входу до будинків і споруд, посипання їх піском тощо.

2.2.6.5. Озеленення території шляхом проведення весняних посівів на ділянках відкритого ґрунту, постійне забезпечення їх належного утримання, своєчасний полив.

2.2.6.6. Своєчасна обрізка гілок дерев, що закривають покажчики вулиць та будинків, у межах пішохідних доріжок, дорожніх знаків, або мають ознаки аварійних.

2.2.6.7. Вчасне видалення аварійних, сухостійних дерев з оформленням актів на право їх видалення.

2.2.6.8. Реалізація заходів із запобігання виникненню осередків пошкодження зелених насаджень шкідниками та ураження їх хворобами, появі отруйних рослин на території міста, бур’янів шляхом негайного їх видалення.

2.2.7. При здачі збудованих об'єктів в експлуатацію, прийняття їх державною комісією здійснюється з урахуванням благоустрою прилеглих до них територій, дотримання правил комплексного благоустрою.

2.2.8 При утриманні територій житлової та громадської забудови обов’язковими для дотримання і врахування є акти посадових осіб місцевого самоврядування із проведення в місті загальних заходів з благоустрою (наприклад: «чистий четвер» тощо).

2.3. Утримання територій підприємствами, установами, організаціями

2.3.1. Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, особи, що використовують або є власниками МАФ, забезпечують благоустрій та утримання в належному санітарному стані територій.

2.3.2. Посадові особи, фізичні особи- підприємці та особи, що використовують або є власниками МАФ, несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою на територіях, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди. При проведенні будь - яких робіт на територіях, посадові особи зобов’язані дотримуватися Правил.

2.3.3. Посадові особи та особи, що використовують або є власниками МАФ, зобов’язані:

2.3.3.1. Укладати угоди про вивезення відходів, забезпечувати їх постійну дію та виконання, а також укладати інші запропоновані виконавчими органами міської ради угоди про благоустрій, в тому числі договори про утримання прилеглої території.

2.3.3.2. Усувати на закріплених за ними територіях, об'єктах і елементах  благоустрою (їх частинах), наслідки пошкоджень, у тому числі спричинені через надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

2.3.3.3. У процесі утримання територій, об'єктів і елементів благоустрою (їх частин), дотримуватися відповідних технологій щодо запобігання їх передчасному зносу, забезпечення умов функціонування та утримання їх у належному санітарно-технічному стані.

2.3.3.4. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану внаслідок порушення Правил, у порядку та розмірах, установлених законодавством України.

2.3.3.5. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд, провадити інші роботи на територіях виключно на підставі відповідних дозвільних документів та за умови одержання спеціалізованій інспекції по контролю за станом благоустрою міста дозволу на тимчасове порушення благоустрою у зв'язку з виконанням відповідних робіт.

2.3.3.6. Провадити своєчасне фарбування і ремонт металевих частин фасаду (пожежні сходи, водостічні труби, огорожі на даху, піддашки, накриття приямків тощо). Провадити миття фасадів і дахів, виконаних із скла, вікон та вітражів не менше одного разу на квартал, окрім періоду, коли температура повітря становить 0° C та нижче.

2.3.3.7. Розміщувати елементи благоустрою тільки на підставі проектно-дозвільної документації, інших дозволів.

2.3.3.8. Захищати зелені насадження на територіях, наданих їм в установленому законом порядку, шляхом установлення бордюрного каменю, декоративних огорож тощо.

2.3.3.9. Провадити ручне або за допомогою технічних засобів прибирання від сміття, відходів та бур’яну територій.

2.3.3.10. Утримувати у належному стані під’їзні шляхи.

2.3.3.11. Забезпечувати належне утримання прилеглої території з метою запобігання травматизму, а саме: очищення від снігу та льоду проїздів, тротуарів, пішохідних доріжок, сходинок входу до будинків і споруд, посипання їх піском тощо.

2.3.3.12. Здійснювати заходи з озеленення території шляхом проведення весняних посівів на ділянках відкритого ґрунту, постійного забезпечення їх належного утримання, поливання. Проведення інших робіт з озеленення, в тому числі шляхом розміщення пересувних чи стаціонарних форм із рослинами у випадку відсутності відкритого ґрунту на території біля об’єкта.

2.3.3.13. Розміщувати на територіях, наданих їм в установленому законом порядку, урни для сміття згідно з установленими нормативами.

2.3.3.14. Облаштовувати освітленням фасади, споруди та будівлі.

2.3.3.15. Дотримуватися та брати безпосередню участь у виконанні актів посадових осіб місцевого самоврядування із проведення в місті загальних заходів з благоустрою (наприклад: «чистий четвер» тощо). 

2.4. Утримання об’єктів благоустрою 

2.4.1. Дотримуватися, в процесі утримання об’єктів (їх частин), відповідних технологій щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечувати умови функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані.

2.4.2. Провадити своєчасну обрізку гілок дерев на територіях, у тому числі аварійних і тих, що закривають покажчики вулиць та будинків, у межах пішохідних доріжок, дорожніх знаків.

2.4.3. Вчасно видаляти аварійні, сухостійні дерева з оформленням актів на право їх видалення.

2.4.4. Реалізовувати заходи із запобігання виникненню осередків пошкодження зелених насаджень шкідниками та ураження їх хворобами, появи отруйних рослин на території міста, бур’янів, а також вести боротьбу з ними шляхом їх видалення.

2.4.5. Дотримуватися цільового призначення об’єктів благоустрою шляхом їх використання виключно за призначенням та із урахуванням установлених обмежень. Не допускати рух транспорту на об’єктах благоустрою, котрі не призначені для руху транспорту і не належать до автомобільних доріг, таких як: парки, рекреаційні зони (набережні), сади, сквери та майданчики, площі, вулиці тощо, призначені виключно для руху пішоходів.

2.5. Утримання доріг, їх елементів, призначених для руху пішоходів, площ, вулиць тощо

2.5.1. Ремонт і утримання доріг повинні виконуватися балансоутримувачем, відповідно до вимог правил ремонту і утримання автомобільних доріг, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони.

2.5.2. Утримання елементів доріг (тротуарів, пішоходних доріжок тощо), що проходять прилеглою, підпорядкованою територією, здійснюється особами, яким вони належать.

2.5.3. Зимове утримання доріг, їх елементів, включає в себе виконання робіт, що поділяються на три групи: снігоочищення, видалення снігу та сколу, ліквідація ожеледі та боротьба зі слизькістю.

2.5.4. Забороняється переміщувати сніг з проїжджої частини доріг на її елементи, призначені для руху пішоходів, та навпаки.

2.5.5. Збирання снігу з елементів доріг (тротуарів, пішохідних доріжок тощо) здійснюється механічним способом або вручну, без застосування хімічних реагентів. Очищення тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів, інших елементів доріг необхідно починати під час снігопаду.

2.5.6. Боротьбу з ожеледицею і слизькістю  на тротуарах, пішохідних доріжках і внутрішньоквартальних проїздах слід вести фрикційним способом, використовуючи пісок без домішок солі. В окремих випадках внутрішньоквартальні проїзди допускається посипати піско-сольовою сумішшю з 3% вмістом солі.

2.5.7. Утримання елементів доріг (тротуарів, пішохідних доріжок тощо) у весняний, літній, осінній періоди здійснюється шляхом підмітання, прибирання сміття, відходів листового опаду, ремонту покриття тощо.

2.5.8. Суб'єкти у сфері благоустрою зобов’язані дотримуватися цільового призначення доріг, їх елементів, призначених для руху пішоходів, шляхом їх використання виключно за призначенням та із урахуванням установлених обмежень. У тому числі не допускати паркування в не відведених для цього місцях, руху транспорту на об’єктах благоустрою, котрі не призначені для руху транспорту і не належать до автомобільних доріг, таких як: парки, рекреаційні зони (набережні), сади, сквери та майданчики, площі, вулиці тощо, призначені виключно для руху пішоходів. Їздити по територіях відведених для озеленення, здійснювати паркування автотранспортних засобів, залишати автотранспортні засоби та механізми на цих територіях, внутрішньоквартальних проїздах, заважаючи проїзду машин швидкої допомоги, пожежної, прибиральної та аварійної техніки, тощо, а також влаштовувати постійні стоянки автотранспорту в місцях, для цього не відведених.

2.5.9. Забороняється проведення земляних робіт на дорогах, їх елементах, призначених для руху пішоходів, інших робіт, пов’язаних із перекриття руху машин, пішоходів, без отримання відповідного дозволу. В разі отримання дозволу на проведення таких робіт, вони виконуються із чітким дотриманням вимог Правил. У разі порушення цього пункту Правил, особи, котрі виконують такі роботи, несуть відповідальність у відповідності до Кодексу України про адміністративні правопорушення та компенсують шкоду, завдану громаді через погіршення елемента чи об’єкта благоустрою. Особи, яким доручено проведення земляних робіт на дорогах, їх елементах, призначених для руху пішоходів, або інших робіт, пов’язаних із перекриттям руху, повинні перед виконанням цих робіт ознайомитись із дозвільними на це документами.

2.6. Розміщення та утримання

малих архітектурних форм (МАФ) 

2.6.1. Розміщення та утримання МАФ здійснюється за умови дотримання Правил, заходів щодо запобігання пошкодженню об’єктів благоустрою, забезпечення контролю за організацією постійного прибирання територій, своєчасного очищення контейнерів та урн для сміття.

Якщо МАФ розміщена на відстані більше 2 метрів від тротуару, то до неї з тротуару повинна бути розташована пішохідна доріжка шириною не більше  1,5 метри. Після демонтажу МАФ пішохідна доріжка підлягає демонтажу за рахунок власника, користувача МАФ, а територія, на якій було розміщено МАФ, має бути приведена у первинний, до її розміщення, стан.

2.6.2. Прилегла територія МАФ (павільйонів, кіосків тощо) облаштовується урною для сміття. Також повинно бути забезпечено дотримання частини 2.3. Правил.

2.6.3. Відновлення зовнішнього естетичного вигляду малих архітектурних форм здійснюється власником за необхідності, за умови отримання на це дозвільних документів.

2.6.4. Зовнішній вигляд МАФ повинен відповідати концепції розвитку міста, мати естетичний вигляд. МАФ має бути розміщеною у відповідності до вимог чинного законодавства. Розміщення МАФ без відповідного дозволу заборонено. МАФ розміщується із зазначенням на ній реквізитів власника або користувача.

2.6.5. МАФ, установлена без відповідного на це дозволу, підлягає демонтажу власником або користувачем після отримання приписів про це, в строк, установлений у них. У випадку неможливості встановити власника або користувача МАФ, чи відомостей про їх місце проживання/знаходження/реєстрації, припис про демонтаж публікується в друкованому органі міської ради – газеті «Херсонський вісник» - із установленням строку демонтажу - та про наслідки невиконання вимог припису. В разі невиконання припису про демонтаж, він організується виконавчими органами ради із повідомленням власника або користувача про місце зберігання МАФ. Власник або користувач МАФ повинен відшкодувати збитки, понесені при її демонтажі. Порядок демонтажу незаконно встановлених МАФ та відшкодування збитків, понесених від демонтажу, затверджується відповідним рішенням виконкому.

2.6.6. Межами прилеглих територій до МАФ, павільйонів, лотків тощо визначається ділянка на відстані 15 метрів навколо них.

2.7. Розміщення та утримання зовнішньої реклами

2.7.1. Розміщення, контроль за утриманням, демонтаж зовнішньої реклами в м. Херсоні здійснюються у відповідності до Правил розміщення зовнішньої реклами, вимог законодавства та рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

2.7.2. Юридична особа або фізична особа - підприємець  розміщує рекламний засіб згідно з дозволом, який видається робочим органом, на підставі рішення виконавчого комітету міської ради. Самовільно встановлювати рекламні засоби, різноманітні конструкції, інформаційно-рекламні плакати забороняється. Це тягне за собою відповідальність у відповідності до Правил і чинного законодавства.

2.7.3. Рекламні засоби, які встановлені самовільно або з порушенням вимог дозвільної документації, договірних умов, демонтуються власниками рекламних засобів за відповідним приписом. У випадку неможливості встановити власника або користувача рекламного засобу, чи відомостей про їх місце проживання/знаходження/реєстрації, припис про демонтаж публікується в друкованому органі міської ради – газеті «Херсонський вісник» - із установленням строку демонтажу та наслідків невиконання вимог припису. В разі невиконання припису про демонтаж, він організується виконавчими органами ради із повідомленням власника або користувача про місце зберігання рекламного засобу. Власник або користувач рекламного засобу повинен відшкодувати збитки, понесені при його демонтажі.

2.7.4.Встановлення рекламного засобу провадиться із обов’язковими заходами із благоустрою прилеглої території, яка складає 6 метрів навколо рекламного засобу, та забезпеченням її утримання в належному стані у відповідності до вимог Правил, у тому числі її озеленення, а в разі якщо засіб розташовується на фасадах будинків, споруд тощо, проведенням комплексу робіт із їх відновлення (за необхідності), за відповідними погодженнями і дозволами на це.

2.7.5. Вигляд рекламного засобу та зміст інформації, розміщеної на ньому, повинні відповідати вимогам естетичного, культурного розвитку міста та не порушувати чинне законодавство, права й інтереси осіб, не принижувати їх честь і гідність тощо.

2.8. Облаштування та утримання будівельних майданчиків та місць проведення будівельних та земляних робіт 

Під час будівництва посадові особи, підприємства, установи, організації та громадяни зобов’язані:        

2.8.1. Утримувати в належному санітарному стані та огороджувати земельні ділянки, що відведені відповідно до чинного законодавства під будівництво.

2.8.2.  До початку проведення основних робіт  облаштувати будівельний майданчик,  згідно з дозволом на підготовчі роботи та проектом організації робіт.

Тимчасові огорожі будівельних майданчиків та місць проведення земляних робіт повинні бути вичищені від бруду, промиті, не мати отворів, пошкоджених ділянок, відхилень від вертикалі, сторонніх наклейок, об’яв та написів та відповідати іншим вимогам, установленим міською радою або її виконавчими органами.

Огорожі та їх конструкції повинні бути пофарбовані фарбами, стійкими до несприятливих погодних умов, а при повторному використанні – відремонтовані та пофарбовані.

2.8.3. Укомплектувати місця проведення земляних робіт необхідними технічними засобами безпеки дорожнього руху (дорожніми знаками з поліпшеними світлотехнічними характеристиками, імпульсними сигнальними стрілками, ліхтарями тощо).

2.8.4. Забезпечувати очистку транспортних засобів, не допускати винесення ґрунту та бруду на дороги, тротуари тощо шляхом обладнання виїздів з будівельних майданчиків твердим покриттям.

2.8.5. Не допускати накопичення будівельних відходів на будівельних, ремонтно-будівельних майданчиках та прилеглих територіях, забезпечувати виконання заходів із недопущення пилоутворення на територіях об’єктів.

2.8.6. Не захаращувати пожежні проїзди, пішохідні доріжки, не пошкоджувати зелені насадження, не допускати погіршення освітлення житлових приміщень будівельними матеріалами тощо.

2.8.7. Вивозити будівельні відходи з будівельних майданчиків одразу після їх накопичення, але не менше одного разу на тиждень.

2.8.8. Отримати дозвіл на виконання всіх видів земляних робіт  на міських вулицях, проспектах, площах, загальноміських територіях і розташованих на них дорогах, тротуарах тощо.

2.8.9. Виконувати розміщення і прокладку підземних, інженерних мереж у місті відповідно до проектів, погоджених з усіма відповідними службами міста.

2.8.10. Забезпечувати, під час виконання земляних робіт, належні умови  руху транспорту та пішоходів:

-  виставляти попереджувальні знаки;

-  встановлювати огорожу стандартного зразка.

Здійснювати відновлення асфальтового покриття у місцях проведення земляних робіт, об’єктах благоустрою виключно спеціалізованими дорожньо-транспортними організаціями, які забезпечують необхідну якість відновлюваних робіт.

2.8.11. Відповідальність за організацію безпеки руху транспорту і пішоходів, у місцях виконання робіт, до повного відновлення дорожнього покриття, а також закінчення інших робіт, передбачених у цій частині Правил, покладається на організацію, яка виконує дані роботи, або у випадках, визначених Правилами - на осіб, котрі виконують такі роботи.

2.8.12.  При виконанні земляних і будівельних робіт забороняється:

- засипати землею та будівельними матеріалами дерева, кущі, газони, люки колодязів,  водоприймальні решітки, перепускні труби та дренажі, геодезичні знаки, проїжджу частину вулиці, тротуари;

- псувати   існуючі   споруди,   зелені   насадження,  засоби регулювання дорожнього руху, інші елементи благоустрою;

- залишати будівельне сміття після закінчення робіт;

- займати не відведені для цього площі для складування будівельних матеріалів тощо, огороджувати територію для проведення робіт більше відведеної;

- захаращувати проходи і проїзди у кварталах, порушувати нормальний проїзд автотранспорту і рух пішоходів.

3. Вимоги до впорядкування територій

3.1.  Прибирання території

3.1.1. Роботи з прибирання території проводяться  відповідно до Правил, інших нормативно-правових актів, технологічних карт та рекомендацій відповідних галузевих відомств.

3.1.2. Межі прибирання територій між підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями та  громадянами визначені, окрім текстової частини Правил, в їх графічній частині.

Під час проведення прибирання територій  забороняється складування змету та сміття, відходів на зеленому газоні парку, вулиці, проспекту, бульвару, інших елементах і об’єктах благоустрою.

3.1.3. Профілактичний огляд зливоприймальних колодязів та їх очищення провадиться підприємствами, у яких вони знаходяться на балансі, або власниками цих колодязів, не менше одного разу на квартал.

З метою запобігання засміченню зливної каналізації, забороняється викидати змет та відходи в зливоприймальні колодязі.

3.1.4. Після порубки дерев на територіях, пні повинні бути видалені протягом десяти діб.

Повалені дерева повинні бути прибрані негайно з проїжджої частини доріг, тротуарів, від фасадів житлових будинків, виробничих будівель тощо.

4. Особливості прибирання територій 

4.1.Особливості прибирання  територій у зимовий період

4.1.1. Проведення зимових прибиральних робіт з очищення тротуарів під час снігопаду (зсування і підмітання снігу) здійснюється з періодичністю та за технологією, встановленими відповідними галузевими нормами та правилами.

4.1.2. Сніг, що прибирається на внутрішньоквартальних проїздах, на окремих вулицях, допускається складати на газонах і на вільних територіях при забезпеченні зберігання зелених насаджень.

4.1.3. Під час посипання доріг, тротуарів протиожеледними сумішами не допускається потрапляння їх на зелені зони території міста.

4.1.4. У період снігопадів очищення від снігу територій необхідно починати одразу після початку снігопаду і виконувати цілодобово, не допускаючи утворення ожеледиці;     першочергово очищуються проходи по всій ширині тротуару, але  не менше 1,0 метра.

4.1.5. Посадові особи зобов'язані забезпечити заготівлю піску за нормами не менше 1 куб. м на 1 тисячу квадратних метрів площі, що прибирається.

4.1.6. Посипання протиожеледними сумішами доріг, тротуарів тощо, очищення  асфальтобетонного покриття від затверділого снігу  та льоду здійснювати тільки лопатами, скребками і спеціальною технікою.

4.2. Обов’язки щодо утримання елементів і об’єктів благоустрою

Утримувачі, власники елементів благоустрою, незалежно від форм власності, зобов’язані:

4.2.1. Організувати їх технічне обслуговування.

4.2.2. Постійно утримувати їх у належному естетичному стані.

4.2.3. Дотримуватися вимог системи весняного і осіннього оглядів і засвідчувати проведені обстеження актами не менше 2 разів на рік.

4.2.4. Ремонтувати фасади будівель, утримувати їх у належному стані та своєчасно фарбувати, згідно із відповідними документами та дозволами на  це.

4.2.5. Своєчасно усувати недоліки в освітленні територій, під’їздів, вхідних груп будинків.

4.3. Обов'язки посадових осіб, фізичних осіб - підприємців, інших суб’єктів господарювання щодо дотримання належного стану благоустрою

Посадові особи, незалежно від їх відомчої належності, фізичні особи-підприємці, інші суб’єкти господарювання, громадяни, які мають житлові будинки, будівлі та споруди іншого призначення в особистій власності або користуванні, зобов'язані забезпечувати:

4.3.1. Обладнання спеціальних майданчиків для встановлення контейнерів під побутові відходи та облаштування під'їздів до них з твердим покриттям.

4.3.2. Укладення договорів зі спеціалізованими підприємствами міста на вивезення побутових відходів згідно з санітарними паспортами та здійснення своєчасної сплати відповідно до тарифів.

Договори на вивезення побутових відходів на наступний рік укладаються із спеціалізованими підприємствами не пізніше ніж за два місяці до кінця поточного року.

Забороняється розміщення контейнерів на проїжджих частинах кварталів та в арках будинків.

Забороняється спалювати всі види відходів та вторинної сировини  в сміттєзбірниках  та на території міста.

Урни повинні очищуватися від сміття щоденно і  утримуватися в належному санітарно-технічному стані.

Металеві контейнери для сміття та вторинних матеріалів фарбуються не менше двох разів на рік (навесні і восени). Урни фарбуються не менше одного разу на рік.

4.3.3. Систематичне і своєчасне забезпечення знищення бур'янів, косіння газонів на територіях. Газони необхідно скошувати при досягненні висоти травостою 8 - 10 см. Висота травостою, що залишається, повинна бути 4 - 5 см.

4.3.4. Виконання планових і аварійних робіт провадити за  наявності дозволу на  відповідні роботи, дотримуючись при цьому всіх вимог та умов, вживаючи необхідних заходів щодо повного збереження елементів і об’єктів благоустрою. Відновлення елементів і об’єктів благоустрою здійснювати протягом 15 днів після закінчення робіт.

4.3.5. Складування будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання тощо в межах земельних ділянок, які відведені під будівництво,  утримання цих земельних ділянок у належному санітарному стані.

4.3.6. Проведення будівельних робіт, установлення будівельних огорож, механізмів та обладнання, побутових вагончиків тільки на підставі відповідних дозволів.

4.4.Обовязки виконавчих органів міської ради в сфері благоустрою

Виконавчі органи міської ради зобов'язані:

4.4.1. Вести систематичну роз'яснювальну і виховну роботу з населенням з питань дотримання санітарного режиму і вимагати безумовного його виконання.

4.4.2. Під час прийняття в експлуатацію будівель та споруд тощо, встановлювати їх власникам, користувачам межі прилеглої території.

4.4.3. Забезпечувати притягнення до відповідальності порушників Правил та чинного законодавства в сфері благоустрою.

5. Вимоги до проведення мирних заходів та інших заходів на території міста 

5.1. Організатори заходів та особи, які підписали зобов’язання, передбачене рішенням міської ради, відповідають за дотримання учасниками масових заходів вимог Правил, збереження зелених насаджень, устаткування, меблів, інвентарю, інших елементів благоустрою тощо в місці проведення масового заходу.

5.2. Проведення і організація мирних заходів повинні відповідати встановленим у місті Правилам їх проведення.

5.3. При проведенні мирних заходів, на місцях їх проведення забороняється встановлення малих архітектурних форм, палаток, у т.ч. пересувних та тимчасових, будь-яких стендів, панно, прапорів, екранів, транспарантів, наклейок тощо. 

6. Вимоги до зовнішнього освітлення,

утримання споруд інженерного захисту 

6.1. Освітлення вулиць, доріг, площ, кварталів і внутрішньоквартальних проїздів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

6.2. Над кожним входом у будинок, будівлю тощо, або поряд з ним повинні бути встановлені світильники, які забезпечують освітлення майданчика основного входу.

6.3. Опори освітлення (ліхтарі), кронштейни та інші пристрої зовнішнього освітлення повинні утримуватися у задовільному технічному стані.

Роботи з усунення пошкоджень мереж зовнішнього освітлення провадяться з огородженням місць проведення робіт.

6.4. Відповідальність за утримання територій в межах охоронних смуг під лініями електромереж, наземних теплотрас та водогонів тощо несуть балансоутримувачі цих об’єктів.

7. Інші обмеження 

7.1.На територіях загального користування забороняється витрушувати одяг, килими, інші речі, в тому числі з балконів, лоджій і вікон, що виходять на територію загального користування або тротуари, пішохідні доріжки тощо, кидати з балконів і вікон різні предмети.

7.2.Забороняється:

7.2.1.Розміщувати оголошення, афіші, плакати на будинках, стовпах, парканах, деревах та інших не встановлених для цього місцях.

7.2.2.Самовільно, без дозволу власника або землекористувача, влаштовувати огорожі на земельних ділянках, вчиняти їх захоплення, використання іншими методами.

7.2.3.Провадити без відповідного дозволу на території міста роботи щодо прокладення водопровідних, каналізаційних та інших мереж.

7.2.4.Викидати сміття, відходи, недопалки, папір, тару, матеріали пакувальної промисловості, лушпиння тощо на вулицях, у провулках, на площах, у парках, скверах, інших громадських місцях поза урни та забруднювати вулиці при перевезенні вантажів та виїзді автотранспорту з будівельних майданчиків.

7.2.5.Спалювати сміття, опале листя, гілки, побутові, промислові та інші відходи, забруднювати територію хімічними та іншими розчинами.

7.2.6.Торгувати з рук та машин на вулицях, площах, у дворах, під’їздах, скверах та в інших невстановлених місцях.

7.2.7.Звалювати сміття, тверді та побутові відходи на територіях міста, не відведених для цього, в річки, схили і спуски до них, влаштовувати звалища в місцях масового відпочинку, лісосмугах і зелених насадженнях.

7.2.8.Здійснювати мийку автомобілів, мотоциклів, моторолерів тощо, купання тварин на прибудинкових територіях, на дорогах, тротуарах, газонах тощо.

7.2.9.Перекривати вулиці, шляхи до будівель, житлових будинків та споруд без відповідного дозвільного акта, погодження з органами ДАІ тощо.

7.2.10.Зривати квіти, ламати гілки, вирубувати та пошкоджувати дерева, кущі, знищувати та пошкоджувати газони на вулицях, у кварталах, у парках, скверах та інших місцях загального користування.

7.2.11.Провадити ремонтні та реставраційні роботи стін,  балконів, покрівлі без дозвільної документації, оформленої в установленому порядку.

7.2.12.Засмічувати і забруднювати території матеріалами, конструкціями, відходами, накопиченням снігу та криги тощо.

7.2.13.Робити написи, малюнки на стінах будинків і споруд, парканах, тротуарах, шляхах, скульптурах, лавах та інших елементах і об’єктах благоустрою без погодження в установленому законодавством порядку тощо.

7.2.14.Експлуатувати туалети та вигрібні ями без акта прийняття до експлуатації та періодичної перевірки на герметичність (1 раз на 3 роки), виданого спецінспекцією по контролю за станом благоустрою міста; вигрібних ям – більше як 0,35 м до верхнього рівня ями; розміщення вигрібних ям та дворових туалетів ближче як з 8 м від будівлі.

8. Правила утримання тварин 

8.1.Відповідальність за дотримання цієї частини Правил розповсюджується на власників тварин або осіб, які їх утримують. У разі якщо власниками або утримувачами є юридичні особи, відповідальність несуть їх посадові особи.

8.2.Ця частина Правил  поширюється на суб’єктів у сфері благоустрою, окрім установ Міністерства оборони України, Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ України, органів виконавчої влади у справах охорони державного кордону, органів влади в галузі митної справи.

8.3.Суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані:

8.3.1.Дотримуватися Правил.

8.3.2.Утримувати  тварини  у квартирі, житловому приміщенні, гуртожитку, де  проживають співвласники або наймачі (орендарі), за погодженням з ними.

8.3.3.Не допускати залишення без догляду потенційно небезпечних тварин на території присадибної земельної ділянки, якщо огорожа цієї ділянки не забезпечує ізоляцію тварини на цій території та відсутня попереджувальна табличка про її  існування.

8.3.4.Не допускати залишення без догляду тварин на територіях об’єктів будівництва, підприємств, установ, організацій, у разі відсутності обладнаних у них приміщень, огорожі та в разі якщо тварина потенційно небезпечна, попереджувальної таблички про неї.

8.3.5.Забезпечувати тишу:

8.3.5.1.Запобігати гавканню собак, які утримуються у багатоквартирних будинках, з 22 до 08 години ранку.

8.3.5.2.Запобігати прояву небезпечних дій з боку тварин стосовно людей, інших тварин або майна.

8.3.5.3.Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних норм та громадського порядку.

8.3.5.4.Унеможливити випадки бездоглядного виходу тварини поза межі місця її утримання, а саме: у під’їзд, на вулицю, до інших місць загального користування.

8.3.5.5.Прибирати відходи життєдіяльності тварини в місцях їх вигулу (ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів).

8.3.5.6.Отримувати відповідні дозволи при проведенні масових видовищних, зоотехнічних, спортивних та інших заходів, за участі собак і котів, їх організаторами.

8.4.Забороняється:

8.4.1.Утримувати тварин у місцях загального користування (коридорах, сходах, горищах тощо).

8.4.2.Супроводжувати потенційно небезпечних тварин особам, які не досягли 16 років, психічно нездоровим особам.

8.4.3.Вигулювати тварин біля об’єктів громадського харчування, установ охорони здоров’я, освіти та культури, на території дитячих майданчиків, на відстані, що складає менше 2 метрів від фасаду будинку, на зелених насадженнях уздовж вулиць, доріг, тротуарів, пішохідних доріжок тощо та на них самих, на інших елементах благоустрою із твердим покриттям.

8.4.4.Викидати трупи тварин у контейнери для збору сміття чи захоронювати їх у не відведених для цього місцях. Поховання/утилізація трупів тварин провадиться відповідним комунальним підприємством.

8.5.Транспортування тварин у громадському транспорті дозволяється:

  • за відсутності знака заборони при вході;
  • на задньому майданчику транспортного засобу;
  • для собак середнього та крупного розмірів – на короткому повідку та у наморднику;
  • за умов дотримання громадського порядку та чистоти і гарантії безпеки інших осіб чи тварин.

8.6.Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, повинна упереджувати порушення санітарно-гігієнічних норм.

8.7.Транспортування та сплата за перевезення тварин здійснюються у відповідності до правил транспортної організації, що здійснює перевезення.

9. Контроль за виконанням Правил 

9.1.Контроль за станом благоустрою міста, дотриманням та здійсненням заходів, спрямованих на виконання вимог Правил, здійснюється визначеними чинним законодавством або рішенням виконавчого комітету міської ради виконавчими органами ради, іншими уповноваженими на це у відповідності до чинного законодавства органами.

9.2.За порушення благоустрою уповноважені посадові особи складають протоколи у відповідності до чинного законодавства.

9.3. Складання протоколу про адміністративне правопорушення

9.3.1. Якщо під час перевірки виявлені причини та умови, які продовжують існувати і тягнуть за собою продовження порушення Правил, уповноважена особа має право скласти акт про результати обстеження та оформити в ньому припис, який є обов’язковим для виконання у вказаний термін особами, які його отримали.

9.3.2. Якщо виявлені порушення стосуються робіт з озеленення, благоустрою,  косіння газонів, прибирання території, відсутності урн тощо, порушник повинен усунути виявлені порушення в десятиденний термін після отримання припису.

10. Права суб’єктів у сфері благоустрою

10.1. Суб’єкти у сфері благоустрою мають право:

10.1.1. Користуватись об'єктами благоустрою міста.

10.1.2. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження Правил та внесення до них змін.

10.1.3. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста: озелененні та утриманні в належному стані територій міста, об’єктів благоустрою.

10.1.4. Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням Правил.

Додаток 1. Форма протоколу про адміністративне правопорушення

Додаток 2. Акт про результати обстеження