Меню сайту

Інформує Херсонське відділення управління ВД ФСС у Херсонській області

18.11.2020                                                                                                                        м. Херсон

ІНФОРМУЄ

ХЕРСОНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Увага! Розширені підстави для проведення позапланових перевірок.

Постановою Фонду соціального страхування України від 02.10.2020 р. № 23 затверджено новий  Порядок перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів ФССУ та застосування фінансових санкцій за порушення встановленого порядку їх використання, що набрав чинності 10.10.2020 р. (далі Порядок № 23)

Порядок встановив чіткі підстави проведення робочими органами виконавчої дирекції  Фонду або його відділеннями планових перевірок страхувальників та одночасно розширив підстави для проведення позапланових перевірок.

Згідно вимог  Порядку № 23 документальною позаплановою перевіркою вважається перевірка страхувальника, що не передбачена в плані-графіку проведення документальних планових перевірок робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення.

Документальні позапланові перевірки проводяться без попереднього повідомлення страхувальника за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1)  подання протягом місяця страхувальником до оплати за рахунок коштів Фонду листків непрацездатності за страховими випадками, які настали в цьому місяці та які видані 10 і більше відсоткам застрахованих осіб, а для мікропідприємств (не більше 10 осіб) та малих підприємств (не більше 50 осіб)  50 і більше відсотків від загальної кількості застрахованих осіб страхувальника в цьому періоді за умови відсутності зростання рівня захворюваності;

2)  видання одним закладом охорони здоров’я або лікарем, що проводить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа – підприємець, 30 і більше відсотків листків непрацездатності у страхувальника;

3)  збільшення в 1,1 і більше разів видатків Фонду на матеріальне забезпечення у порівнянні з попереднім місяцем за умови відсутності у страхувальника аналогічного зростання фонду оплати праці;

4)  виявлення робочим органом виконавчої дирекції Фонду або його відділенням за результатами камеральної перевірки даних про неправомірне використання коштів Фонду;

5)  системні порушення щодо використання страхових коштів Фонду, зокрема, за результатами двох попередніх документальних перевірок встановлені порушення використання страхових коштів Фонду;

6)  неподання страхувальником повідомлення про виплату коштів застрахованим особам протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування Фондом сум, зазначених в заяві-розрахунку;

7)  подання страхувальником письмової заяви про здійснення перевірки за його бажанням;

8)  розпочато процедуру припинення юридичної особи в результаті її реорганізації або ліквідації, а також у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця або відокремленого підрозділу юридичної особи, відкриття провадження у справі про банкрутство страхувальника, отримання  від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, повідомлення про прийняття страхувальниками, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», рішення про зняття з обліку платника єдиного внеску;

9)  звернення застрахованої особи про порушення страхувальником законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування;

10)  надання заперечень до акта проведеної перевірки у разі, коли страхувальник у своїх запереченнях посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення позапланової перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження;

           11)  на вимогу правоохоронних органів або за рішенням суду.

 

 

18.11.2020                                                                                                         м. Херсон

ІНФОРМУЄ

ХЕРСОНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

«Про договір про подання електронних документів до ФССУ»

            Постановою правління Фонду соціального страхування України від 19 липня 2018 року № 12 затверджено Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, яким передбачено надавати заяви-розрахунки для надання матеріального забезпечення застрахованим особам в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису. У разі подання документа в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису роздрукована заява-розрахунок разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначались окремі виплати та матеріальне забезпечення, зберігаються у страхувальника. Після проведення виплат за рахунок коштів Фонду страхувальник надає повідомлення, яке може бути надіслане в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису.

   З метою протидії поширенню коронавірусної хвороби та вжиття заходів щодо упередження розповсюдження COVID-19 рекомендуємо страхувальникам надати перевагу електронній формі подачі заяв-розрахунків на отримання фінансування матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду та повідомлень про виплату допомоги. Для цього необхідно укласти договір щодо подання електронних документів до Фонду, який розміщено на сайті Фонду (головна сторінка управління виконавчої дирекції ФССУ в Херсонській області). У разі виникнення технічних питань щодо укладання договору або створення документів звертайтесь за  тел. 33-54-42  та 33-55-94.

 

                                                                 

6.09.2020                                                                                    м. Херсон

ІНФОРМУЄ

ХЕРСОНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Фонд соціального страхування України відновив фінансування матеріального забезпечення застрахованим  особам

Фонд соціального страхування України відновив фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам, страхових виплат та соціальних послуг потерпілим на виробництві, які раніше було заблоковано через незаконні дії приватного нотаріуса.

З 16 вересня 2020 року відновлено фінансування лікарняних, декретних, страхових виплат потерпілим на виробництві та одноразових допомог членам сімей медичних працівників, які померли від COVID-19, витрат на медичну та соціальну допомогу.

Відповідно до наказу Мін’юсту від 11.09.2020 № 3151/5 скасовано незаконні реєстраційні дії приватного нотаріуса із Дніпропетровської області та внесено зміни у державний реєстр юридичних осіб щодо керівника виконавчої дирекції. Згідно з рішенням правління Фонду обов’язки директора виконавчої дирекції Фонду виконує Тетяна Михайленко.

 

 

09.09.2020                                                                                       м.Херсон

Інформація

За період січень-серпень Херсонське відділення  управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області профінансувало страхові виплати

За оперативними даними перших восьми місяців 2020 року Херсонське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування в Херсонській області профінансувало 25193,787 тис. грн. щомісячних страхових виплат, які компенсують потерпілим на виробництві та їх родинам втрачений через часткову або повну непрацездатність заробіток. 

Станом на 01 вересня Херсонське відділення здійснює такі виплати для 1215 осіб, які постраждали внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також для 62 членів їх родин у разі смерті потерпілих.

Середньомісячний розмір страхової виплати від Херсонського відділення склав за підсумками січня – серпня 2578,08 гривень.

Виплати було профінансовано у збільшеному розмірі відповідно до проведеного за рішенням Уряду перерахунку на 11% з 01 березня.

Фонд соціального страхування України  здійснює страхування на випадок тимчасової або стійкої втрати працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, а також смерті потерпілого. У кожному із зазначених випадків передбачено страхові виплати безпосередньо потерпілим або членам їх сімей.

 

 09.09.2020                                                                                       м.Херсон 

Херсонське відділення управління виконавчої дирекціїФонду соціального страхування України в Херсонській областіприйняв на оплату 15234 листків непрацездатності
За оперативними даними перших восьми місяців 2020 року доХерсонського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України подали на оплату 15234 листків непрацездатності на загальну суму 62817,552 тис. грн.
Лікарняні листки були видані застрахованим особам у разі захворювань, у тому числі, на коронавірусну хворобу, травм, необхідності догляду за хворою дитиною або членом родини, а також у випадку ізоляції від COVID-19.
 Фінансування допомог по тимчасовій непрацездатності здійснюється Фондом на підставі отриманої від страхувальника (роботодавця) заяви-розрахунку, від терміну подачі якої залежить дата фінансування матеріального забезпечення.
Залежно від причини тимчасової непрацездатності можуть різнитись розмір і тривалість її оплати:
• непрацездатність, викликана будь-яким захворюванням або травмою, що не пов’язані з виробництвом, фінансується Фондом, починаючи с шостого дня непрацездатності і до відновлення здоров’я (перші п’ять днів оплачує роботодавець). Розмір такої допомоги залежить від тривалості страхового стажу і складає від 50% до 100% середнього доходу;
• тимчасова непрацездатність, викликана необхідністю догляду за хворою дитиною до 14 років або родичем, фінансується ФССУ з першого дня догляду. Розмір допомоги також залежить від тривалості страхового стажу, а тривалість виплат складає до трьох днів (до семи у виняткових випадках) – у разі догляду за хворим членом сім’ї, до 14 днів – у випадку догляду за хворою дитиною і за весь період, доки дитина потребує догляду, – у разі стаціонарного лікування;
• ізоляція від COVID-19 фінансується у розмірі 50% середнього доходу незалежно від тривалості страхового стажу, виплати здійснюються, починаючи з шостого дня самоізоляції під медичним наглядом (перші п’ять днів оплачує роботодавець). Однак для медичних працівників Фонд фінансує допомогу у розмірі 100% середнього доходу незалежно від тривалості страхового стажу.

  

 09.09.2020                                                                                       м.Херсон 

Херсонське відділення  управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області компенсувало застрахованим особам втрачений заробіток за 825 днів ізоляції від COVID-19

У Херсонському відділенні  управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області станом на 09.09.2020 року 164 застраховані особи знаходились на самоізоляції під медичним наглядом з початку пандемії COVID-19, з них 35 – медичні працівники. Кожен із них отримав від Фонду соціального страхування України компенсацію втраченого за цей час заробітку – на сьогодні Херсонське відділення  управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області профінансувало  825 днів ізоляції.

Станом на сьогодні Херсонське відділення  управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області направило на цю статтю видатків понад 136 тисяч гривень.

Допомога за час ізоляції від COVID-19 фінансується ФССУ на підставі виданого у встановленому порядку листка непрацездатності – право на її отримання мають усі застраховані особи в разі контакту з інфікованим хворим, режим ізоляції встановлюється задля протидії можливому поширенню коронавірусної хвороби.

Розмір такої допомоги від Фонду становить 50% середнього доходу працівника незалежно від тривалості стажу, починаючи з шостого дня самоізоляції (перші п’ять днів фінансуються за кошти роботодавця). Водночас, для медичних працівників сума допомоги від Фонду розраховується, виходячи зі 100% середньої заробітної плати, і також не залежить від тривалості страхового стажу.

 

 

14.09.2020                                                                                       м.Херсон

Незаконні дії приватного нотаріуса заблокували виплати Фонду соціального страхування України

Фонд соціального страхування України офіційно повідомляє, що внаслідок незаконної реєстраційної дії приватного нотаріуса із Дніпропетровської області у державному реєстрі юридичних осіб щодо керівника виконавчої дирекції, заблоковано виконання Фондом своїх обов’язків перед застрахованими особами та потерпілими на виробництві.

Зазначаємо, що вчинена приватним нотаріусом реєстраційна дія проведена з грубим порушенням вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5, а отже, підлягає скасуванню.

Особливо небезпечними такі дії є у період запровадженого в державі карантину, коли саме на Фонд соціального страхування України покладено обов’язки з надання грошових допомог сім’ям померлих від COVID-19 медичних працівників, оплати лікування для медиків і компенсації втраченого заробітку за час лікування від коронавірусної хвороби для працюючих українців, компенсації втраченого заробітку за час ізоляції від COVID-19, фінансування лікарняних і декретних виплат тощо.

На жаль, головним заручником і жертвою таких незаконних дій стали застраховані працівники, у тому числі медичні та найбільш незахищені громадяни, які втратили здоров’я під час виконання трудових обов’язків та члени їх родин.

Такі дії призвели до заборгованості з виплати матеріального забезпечення, страхових виплат та витрат на медичну і соціальну допомогу людям, які станом на сьогоднішній день склали понад 500 млн. гривень, з яких: допомога по тимчасовій непрацездатності на суму понад 450 млн. грн.;  одноразова допомога та страхові виплати членам сімей медичних працівників закладів охорони здоров’я, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19 – 1,80 млн. грн.; щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей - 10,22 млн. грн.; страхові витрати на медичну та соціальну допомогу  - 5,16 млн. грн. тощо.

З метою врегулювання ситуації та розблокування фінансування усіх виплат та соціальних послуг застрахованим особам, потерпілим на виробництві виконавча дирекція Фонду соціального страхування України відповідно до чинного законодавства здійснює заходи щодо скасування неправомірної дії приватного нотаріуса.

 

01.09.2020                                                                                              м. Херсон

 

ІНФОРМУЄ

ХЕРСОНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

«Оновлено договір про подання електронних документів до ФССУ» 

Для подання до Фонду соціального страхування України електронних документів: заяв-розрахунокта повідомлення про виплату коштів застрахованим особам, страхувальники (роботодавці) мають укласти із відділенням робочого органу виконавчої дирекції ФССУ відповідний Договірпро подання електронних документів до Фонду соціального страхування України.

 Наказом виконавчої дирекції Фонду від 26.08.2020 № 415-од зазначений примірний договір щодо подання електронних документів було затверджено у новій редакції. Внесені зміни приводять договір у відповідність до Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Договори про подання електронних документів до Фонду соціального страхування України, укладені в попередні періоди, є чинними і не потребують переоформлення.

Дія договору поширюється на заяву-розрахунок та повідомлення про виплату коштів застрахованим особам за формами згідно із Порядком фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затверджені постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 № 12.

 Нагадаємо, подання електронних документів надає страхувальнику право не подавати їх на паперових носіях. У разі подання документа в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису, роздрукована заява-розрахунок разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначались окремі виплати та матеріальне забезпечення, зберігається у страхувальника.

Договір про подання електронних документів до Фонду соціального страхування України

 

 

 

 

 

Графік

прийому громадян керівництвом

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального

страхування України в Херсонській області

2020 рік

за адресою: м.Херсон, вул.Рєпіна,1

  

№№

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Дні і години прийому

1

Акіфєва Олена Євгенівна

В.о. начальника управління

понеділок

10.00 – 13.00

середа

14.00 – 17.00

п’ятниця

10.00 – 13.00

 

 

 

 

 

Приймальня: (0-552) 33-56-09

факс: (0-552) 33-56-19

факс/автомат: (0-552) 33-56-27

E-mail:  he@fssu.gov.ua

 

 

 

 

 

 

14.05.2020                                                                                              м.Херсон

 

ІНФОРМУЄ

ХЕРСОНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Фонд компенсує 50% втраченого заробітку за лікарняними через ізоляцію від COVID-19

Перелік причин тимчасової непрацездатності, за якими Фонд соціального страхування України здійснює фінансування допомог, доповнено ізоляцією від COVID-19.

За відповідними лікарняними листками Фонд здійснить компенсацію 50% втраченого заробітку незалежно від тривалості страхового стажу, починаючи з шостого дня непрацездатності (перші 5 днів фінансує роботодавець).

Право на таку допомогу від ФССУ мають застраховані особи за період перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби, а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій.

Видача лікарняних листків, які є виключною підставою для нарахування зазначених виплат від Фонду, на сьогодні унормована. МОЗ України спільно із ФССУ проведено селекторну нараду з департаментами (управліннями) охорони здоров’я обласних (міських) держадміністрацій щодо оформлення таких документів. 

Для фінансування допомоги, на підставі отриманого від працівника лікарняного листка із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19–11» роботодавець оформлює заяву-розрахунок, у якій вказує причину непрацездатності – 11, тобто ізоляція від COVID-19.

 

 

 

Насильство і домагання к сфері праці. 

У цьому році Міжнародна організація праці у Всесвітній день охорони праці робить акцент на проблеми насильства у сфері праці.

Всі люди, незалежно від раси, віросповідання чи статі, мають право на забезпечення свого матеріального благополуччя і духовного розвитку в умовах свободи і гідності, економічної стабільності та рівних можливостей.Право на працю є одним із основоположних прав людини. Насильство та домагання в сфері праці є одним із порушень права на гідні умови праці, а також принципу рівних можливостей.

21 червня 2019 р. – Міжнародною організацією праці (МОП) офіційно прийнято Конвенцію № 190 та Рекомендацію щодо викорінення насильства і домагання у сфері праці.

Насильство та домагання в сфері праці визначаються як ряд неприйнятних форм поведінки і практик або загрози таких, здійснених одноразово чи систематично, метою, результатом або можливим наслідком яких є заподіяння фізичної, психологічної, сексуальної чи економічної шкоди, включаючи гендерне насильство і домагання.

Крім того, Конвенцією будуть охоплюватися не лише випадки, що сталися безпосередньо на робочому місці працівників, але й в широкому контексті - такі, що трапилися в період роботи або пов'язані з роботою, оскільки прояви упередженого ставлення в сфері праці можуть статися, наприклад, по дорозі на/з роботи. Вони можуть вчинятися як щодо жінок, так і чоловіків у різних формах: фізичне насильство, сексуальне насильство, включаючи зґвалтування та сексуальні домагання, сексистські висловлювання та словесні образи, цькування (мобінг), психологічний тиск, погрози, економічний тиск та зловживання фінансовим становищем, залякування та переслідування.Вразливі групи працівниць - одинокі матері, жінки з інвалідністю, вимушені переселенці тощо, зазнають часто множинної дискримінації та насильства. Боячись втратити роботу та заробіток, жінка може змиритися і терпіти прояви насильства на робочому місці або приховувати ці проблеми та переживати їх в собі, що в майбутньому негативно вплине як на її продуктивність на роботі, так і спричинить вкрай несприятливі наслідки для життя її та життя близьких.Конвенція також передбачає низку шляхів з реалізації підходудо запобігання та усунення насильства і домагань, зокрема: прийняття відповідних законодавчих норм, стратегій та планів,  забезпечення перевірок, серед іншого — інспекціями праці, покарання винних. Крім того, згідно з новим  стандартом, роботодавці повинні будуть, у межах їхньої відповідальності, вживати заходи, спрямовані на недопущення насильства і домагань у сфері праці, включаючи гендерне насильство і домагання.

Варто відзначити, що в Україні ще до прийняття цієї конвенції, впроваджуються законодавчі норми відповідно до найкращих іноземних практик попередження та протидії насильства на робочому місці.

Ухвалення Конвенції та подальша імплементація її положень в національне законодавство - це важливий крок для забезпечення комфортних та безпечних умов праці для працівників з усього світу, а також формування послідовного міжнародного підходу до протидії різним формам насильства в сфері праці.

 

Страховий експерт Херсонського

відділення управління ВД ФССУ

у Херсонській обл.                                О.Б.Бойчук

 

 

15.04.2020р.

 

 

 

 

 

16.03 2020                                                                                                           м. Херсон

 

Херсонське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області переходить на особливий режим роботи на період карантину

На засіданні Кабінету Міністрів України 11 березня 2020 року було прийнято постанову № 211 «Про запобігання поширенню на території України корона вірусу COVID-19».

            Відповідно до зазначеного рішення Уряду з метою протидії поширенню корона вірусної інфекції та вжиття заходів упередження ризиків зараження цією хворобою Херсонське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області встановило тимчасове обмеження на проведення та участь працівників робочих органів виконавчої дирекції Фонду у масових заходах (наради, семінари, конференції тощо) та запровадило дистанційну форму проведення прийому громадян (відвідувачів) засобами телефонного та електронного зв’язку. Листи надсилати в сканованому вигляді на електрону адресу: khrs.he@fssu.gov.ua  з подальшим підтвердженням на паперових носіях.

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИДАЧІ ЛИСТКА НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ЙОГО ОПЛАТИ ПІД ЧАС ДІЇ КАРАНТИНУ

 

В умовах накладення карантину діє особливий порядок видачі листків непрацездатності, який передбачений розділом 5 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455.

Отримати лікарняний у зв’язку з відстороненням від роботи під час карантину можуть особи, робота яких пов'язана з обслуговуванням населення, якщо:

-     ці особи були в контакті з інфекційними хворими або є бактеріоносіями;

-     у разі неможливості здійснення тимчасового переведення цих осіб за їх згодою на іншу роботу, не пов'язану з ризиком поширення інфекційних хвороб.

У такому випадку листок непрацездатності видається інфекціоністом або лікуючим лікарем згідно з висновком лікаря-епідеміолога територіальної СЕС.

Принагідно нагадуємо, що якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викликана карантином, накладеним органами санітарно-епідеміологічної служби, допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду надається з першого дня за весь час відсутності на роботі з цієї причини.

 

 Нещасні випадки на виробництві.

Кількість страхових нещасних випадків по Україні за період перших двох місяців 2020р. у порівнянні з січнем-лютим минулого року зменшилася на 30%, або 255 постраждалих (з 851 в 2019 році до 596 у 2020 році). Кількість смертельно травмованих зменшилась на 2,9%, або на 2 людини (з 68 в 2019 році до 66 у 2020 році). Картина за цей період по м. Херсону дещо інша: кількість страхових нещасних випадків збільшилась на 33% 6 в 2019 році до 9 у 2020 р.). Зменшилась кількість групових страхових нещасних випадків: з одного - у 2019р. до нуля - у 2020р.

У разі встановлення їм стійкою часткової або повної втрати працездатності, Фондом соціального страхування  (далі – Фонд) буде призначено одноразову допомогу, максимальний розмір якої сьогодні становить 35,7 тис. грн. А також щомісячні страхові виплати, розмір яких залежить від ступеня втрати працездатності та середньої заробітної плати потерпілого. Середній розмір такої виплати в січні-лютому 2020 склав 3,46 тис. проти 3,2 тис за той же період 2019 року, що більше на 8,5%.

Крім того, в разі смерті потерпілого Фонд профінансує надання одноразової допомоги та щомісячних виплат для сімей померлих та осіб, які перебувають на їх утриманні. Для членів сімей розмір одноразової допомоги з 1 січня 2020 складає 210,2 тис. грн., для утриманців - 42,04 тис. грн. (за станом на 1 січня 2019 ці виплати становили 192,1 тис. грн. і 38,4 тис. грн. відповідно).

З метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, усуненню загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці страховими експертами з охорони праці було здійснено за січень-лютий 2019р. -  8, за той же період 2020р. - 9 планових перевірок підприємств щодо стану профілактичної роботи зі створення здорових та безпечних умов праці.

 

Страховий експерт Херсонського

відділення управління ВД ФССУ

у Херсонській обл.                                 О.Б. Бойчук

 

13.03.2020р.

 

 

Щодо виплати допомоги по вагітності та пологам у випадку, коли працівниця частину відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами працювала

 

Відповідно до пункту 10 частини 1 статті 1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 (далі – Закон № 1105) страховий випадок за соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності – подія, з настанням якої виникає право застрахованої особи, членів її сім'ї або іншої особи на отримання відповідно до цього Закону матеріального забезпечення або соціальних послуг.

Відповідно до частини 1 статті 25 Закону № 1105 допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей – 70) календарних днів після пологів.

Згідно з листом Міністерства праці та соціальної політики України від 23.05.2008 № 273/020/99-08 з дня, зазначеного у листку непрацездатності, виданого у зв'язку з вагітністю та пологами, застрахована особа знаходиться у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і саме з цього дня у застрахованої особи виникає право на одержання допомоги по вагітності та пологах. Таким чином, страховий випадок у застрахованої особи виникає з дня надання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за медичним висновком, зазначеним у листку непрацездатності, а не з дня, коли застрахована особа вирішила припинити працювати і піти у зазначену відпустку за власною заявою. Скористатися своїм правом на матеріальне забезпечення, тобто звернутися за призначенням допомоги, або продовжувати працювати ще деякий час після надання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами застрахована особа вирішує особисто. У будь-якому випадку, у разі звернення такої особи за призначенням допомоги, розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах, відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням (далі  Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266, із змінами, є останні 12 календарних місяців (з першого до першого числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок, тобто, місяцю, в якому у застрахованої особи настало право на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами за медичним висновком.

Враховуючи викладене, оскільки допомога по вагітності та пологах надається як компенсація втраченого заробітку за період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, то у разі, коли застрахована особа вирішила працювати ще деякий час під час відпустки, допомога надається за період з дня, коли така особа вирішила скористатися своїм правом на відпустку та припинила працювати, по останній день відпустки, зазначений у листку непрацездатності. При цьому, середня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах обчислюється за розрахунковий період дванадцять календарних місяців перед настанням страхового випадку (терміну 30 тижнів за медичним висновком) незалежно від того, що застрахована особа ще деякий час після настання у неї права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами працювала.

Пунктом 30 Порядку передбачено, що у разі, коли на момент настання страхового випадку застрахована особа працює за сумісництвом, обчислення середньої заробітної плати здійснюється страхувальниками окремо за основним місцем роботи та за сумісництвом. Розрахунковий період у такому разі визначається за кожним місцем роботи окремо. Отже, застрахована особа може скористатися правом на допомогу по вагітності та пологах за місцем роботи за сумісництвом з моменту настання у неї страхового випадку.

 
Опр.28.02.2020
 
 
Профілактика виробничого травматизму за 2019рік.
 

Основною метою діяльності страхових експертів з охорони праці є виконання статутних функцій та обов’язків Фонду соціального страхування України щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих, викликаних умовами праці, та надання роботодавцю практичної допомоги у постійному вдосконаленні ним форм і методів профілактичної роботи у сфері охорони праці.

Одним з дієвих та ефективних заходів профілактики нещасних випадків є процес їх розслідування, мета якого полягає у визначенні конкретних причин, що призвели до нещасного випадку або профзахворювання, з метою попередження подібного.

За 2019 рік зареєстровано 34 страхових нещасних випадки пов’язаних з виробництвом, що на 7 випадків  менше, ніж зареєстровано за 2018 рік (зменшення 17,1%). В наслідок нещасних випадків постраждало 35 осіб, на 7 осіб менше рівня 2018 року.

Знизився  рівень травматизму зі смертельним наслідком, так під час нещасних випадків  за 2019 рік зареєстровано 1 нещасний випадок зі смертельним наслідком, у аналогічному періоді 2018 року було зареєстровано 3 випадки смертельного травматизму.(зниження 66,7%) За півріччя зареєстровано один груповий нещасний випадок, під час якого постраждало 2 особи.

По області за 2019 року фактів професійного захворювання  на підприємствах не зареєстровано, за підсумками 2018 року - один такий випадок.

З метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, усуненню загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці, страховими експертами з охорони праці Херсонського відділення управління ВД ФССУ в Херсонській області за 2019 рік прийняли участь у 51 перевірці стану охорони праці підприємств, установ та організацій області (74 – за  2018 рік), під час яких було виявлено 492 порушення нормативних актів про охорону праці та соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві (699– за 2018 рік).

Зареєстровано 2 випадки отримання несвоєчасного повідомлення про нещасні випадки, винних керівників страхувальників притягнуто до адміністративної відповідальності.

Страховими експертами з охорони праці здійснюється популяризація позитивного досвіду функціонування конкретних елементів системи управління охороною праці для практичного застосування на будь-яких підприємствах. Так, сучасні передові підходи та методи з різних напрямів профілактичних робіт було вивчено на 4 підприємствах та поширено на інших підприємствах.

Роботодавцям надається постійна допомога у вирішенні питань збереження здоров’я людини та забезпечення безпеки праці. Страховими експертами з охорони праці надано 452 консультації з питань профілактики страхових випадків.

Особлива увага у профілактичній роботі страхових експертів з охорони праці приділяється підприємствам з найбільшим рівнем травматизму.

Стан виробничого травматизму та профзахворюваності на підприємствах напряму залежить від ефективності функціонування системи управління охороною праці. Тому страховими експертами з охорони праці активно береться участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на підприємствах, кількість таких підприємств за 2019 рік становить 67.

Завдяки тісній і плідній співпраці страхових експертів з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду з роботодавцями та територіальним органом Держпраці на підприємствах з найбільшим рівнем травматизму протягом 2019 року відбулося зменшення кількості страхових нещасних випадків на виробництві на зменшення 17,1%  порівняно з відповідним періодом минулого року.

 

Страховий експерт Херсонського

відділення управління ВД ФССУ

у Херсонській обл.                                 О.Б. Бойчук

 

28.01.2020р.

 
 

Щодо округлення заробітної плати та інших доходів працівників, які отримують виплати готівкою

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у м. Києві щодо округлення заробітної плати та інших доходів працівників, які отримують виплати готівкою, повідомляє таке:

Згідно з вимогами постанови Правління НБУ від 20.06.2019 N 82 "Про вилучення з готівкового обігу монет дрібних номіналів" (із змінами) (далі - Постанова N 82) з 01.10.2019 розмінні монети номіналами 1, 2 та 5 копійок перестають бути засобом платежу, відповідно, готівкові розрахунки мають здійснюватися банками в сумах, кратних найменшому номіналу грошових знаків національної валюти, що перебуває в обігу, - 10 копійкам.

Водночас  відповідно до п. 51 Постанови N 82 банки України під час вилучення з готівкового обігу монет дрібних номіналів відповідно до підстав, визначених законодавством України, мають право проводити заокруглення сум касових операцій за правилами, установленими п. 4 постанови Правління Національного банку України від 15.03.2018 N 25 "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів" (далі - Постанова N 25). Банки України мають право (за потреби) застосовувати правила п. 4 Постанови N 25 за кожним касовим документом, а результати заокруглення визнавати іншими операційними доходами/витратами банку.

Проте згідно з п. 6 Постанови N 25 юридичні та фізичні особи під час здійснення безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюють.

Крім того, у листі Національного банку України від 26.09.2019 N 50-0006/50073 стосовно розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами зазначено, що вимоги Податкового кодексу України не передбачають сплату податків та обов'язкових платежів в менших сумах, ніж визначено законодавством. Банки від платників податків приймають готівкою суму, яка дозволить повністю сплатити податок.

Враховуючи вищезазначене, страхувальнику у первинній бухгалтерській документації на зняття коштів з окремого поточного рахунку для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам слід вказувати повну суму коштів, що належить до виплати. Заокруглення сум касових операцій відповідно до Постанови N 82 повинна проводити банківська установа при видачі знятих з окремого поточного рахунку коштів.

05.12.2019
ХЕРСОНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 
 
 
До міжнародного дня людей з інвалідністю
 
Щороку 3 грудня разом із світовою спільнотою Україна відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю. Мета, заради якої цей день був проголошений, – це дотримання прав людини і участь осіб з інвалідністю в житті суспільства. Ця мета була поставлена у Всесвітній програмі дій відносно осіб з інвалідністю, прийнятою Генеральною Асамблеєю. Традиційні заходи Міжнародного дня людей з інвалідністю присвячуються висвітленню й вирішенню їхніх нагальних проблем. 
Міжнародний день людей з інвалідністю – день підведення підсумків зробленого для цієї категорії громадян, аналізу фактичного становища людей з особливими потребами в суспільстві і визначення планів щодо поліпшення їх життєвого рівня.
Переймаючись буденними проблемами, ми повинні замислитися над непростою долею людей з вадами здоров’я і не тільки у цей день, а й протягом цілого року не забувати про те, що поруч з нами живуть люди з обмеженими можливостями, і вони потребують допомоги і уваги. Захищаючи гідність осіб з  інвалідністю ми захищаємо своє людське обличчя. Інвалідність – це не вирок. Практика показує, що особи з інвалідністю можуть бути і стають повноцінними і високо ефективними членами суспільства, відмінними фахівцями, соціально активними і життєствердними людьми. На їхню долю випали нелегкі випробування, однак вони, долаючи труднощі, проявляють виняткову силу духу і непохитну віру в життя,  надихають багатьох, в тому числі і абсолютно здорових членів нашого суспільства.
На обліку у Херсонському відділенні управління виконавчої дирекції Фонду в Херсонській області перебувають 1320 потерпілих на виробництві, які мають ушкодження здоров’я, з них 655 особи з інвалідністю: першої групи – 15, другої – 81, третьої – 559.
За 9 місяців 2019 року Херсонським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області (далі – відділення)   нараховано за рахунок коштів Фонду на суму 28265,513 тис. грн. на виплати потерпілим на виробництві. 
На заходи з медичної та соціальної реабілітації для 249 потерпілих, які звернулись до відділення  профінансовано кошти в сумі  понад 2651,473 тис. грн.
65 потерпілих на виробництві проліковано в стаціонарних відділеннях лікувально-профілактичних закладах міста на загальну суму 471,337 тис. грн.
 На придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для амбулаторного лікування 125 потерпілих профінансовано кошти у сумі 439,121 тис. грн. 
19 потерпілих отримали виплати на догляд (спеціальний медичний, постійний сторонній, побутове обслуговування) на загальну суму понад 613,775 тис. грн.
22  потерпілим  компенсовано витрати на бензин, ремонт, технічне та транспортне обслуговування автомобіля  на суму  6,729 тис. грн. 
35 потерпілих отримали протезно-ортопедичні вироби на суму 285,787 тис. грн.  
35 потерпілих отримали слухові апарати та елементи живлення до них на суму 192,364 тис. грн.
Санаторно-курортними путівками забезпечено 43 людини з інвалідністю на загальну суму 599,160 тис. грн.
Забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання медичними та соціальними послугами здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» і спрямовано на відновлення здоров’я  потерпілих, усунення або зменшення наслідків захворювання та травм, максимальне зменшення наявних обмежень пересування та самообслуговування.
Фонд у повному обсязі фінансує надання потерпілим на виробництві медичної допомоги від оперативних втручань до забезпечення всіма потрібними ліками, гігієнічними виробами, медичним наглядом, протезуванням і відновлювальним лікуванням за прямими наслідками нещасного випадку.
Крім того, Фондом щорічно проводяться змагання Всеукраїнської спартакіади   «Сила духу» серед постраждалих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. 
Українська земля щедра на людей з щирим серцем та відкритою душею, які  небайдужі до чужого болю, які завжди готові прийти на допомогу тим, хто потребує уваги та підтримки. Дуже багато небайдужих сердець ми знайшли серед діячів громадської організації, яка була створена на ПАТ «Херсонський суднобудівний завод», а зараз успішно продовжує свою діяльність на ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп».
Завдяки підтримки підприємства по залученню інвалідів праці до громадського життя, адаптації їх у сучасному суспільстві, ветерани та робітники заводу мали можливість взяти активну участь у проведенні змагань сьомої Всеукраїнської спартакіади серед інвалідів праці «Сила Духу».
Також, висловлюємо вдячність всім, хто опікується людьми  з інвалідністю, адже надання їм щоденної підтримки й допомоги – реальний вияв милосердя, людяності та любові до ближнього. Нехай ваша щоденна турбота допомагає мужнім людям забувати про труднощі, а їх серця наповнюються теплотою і впевненістю в завтрашньому дні.
 
Начальник  Херсонського відділення управління ВД ФССУ в Херсонській області
СВІТЛАНА СІТНІК

 

 

 

 

 

Норми безпеки праці на підприємствах, що використовують автомобільний транспорт.

 

Щоденно через засоби масової інформації нам доводять інформацію про дорожньо-транспортні пригоди (ДТП) та аварії, які трапляються на дорогах. За даними Фонду соціального страхування  України у Херсонській області, тільки  впродовж 9 місяців 2019 року у м. Херсоні та Білозерському районі сталося дев’ять ДТП, за фактом яких проводилось розслідування нещасного випадку на виробництві.

На безпеку дорожнього руху впливають фактори, що мають відношення до самої особи водія та до транспортного засобу (його технічних характеристик).

За результатами цих ДТП відповідні органи створюють комісії, які проводять розслідування причин та обставин настання нещасних випадків, розробляють заходи з метою недопущення аналогічних випадків надалі.

Необхідно нагадати роботодавцям, що використовують автомобільний транспорт  наступне: 

  • територія, виробничі й допоміжні приміщення, площадки і приміщення для зберігання транспортних засобів, споруди повинні відповідати чинним будівельним, санітарним та протипожежним нормам і правилам. Територія підприємства має бути огородженою, освітлюватися в нічний час, постійно утримуватися в чистоті й порядку. Також є ряд вимог щодо оглядових канав і естакад, контрольно-технічних пунктів, в'їздів і виїздів з території підприємства, опалення та вентиляції, освітлення і електробезпеки, санітарно-побутових приміщень.
  • медогляд водіїв та перевірку техстану авто слід проводити при випуску транспортних засобів на лінію та поверненні їх з лінії.

Обов'язковому технічному контролю не підлягають:

1) легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей, причепи (напівпричепи) до них (крім таксі та автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку), мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби - незалежно від строку експлуатації;

2) легкові автомобілі, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажні автомобілі незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепи до них - із строком експлуатації до двох років;

3) технічні засоби для агропромислового комплексу, визначені Законом України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України».

Обов'язковий технічний контроль транспортного засобу передбачає перевірку технічного стану транспортного засобу, а саме: системи гальмового і рульового керування, зовнішніх світлових приладів, пневматичних шин та коліс, світлопропускання скла, газобалонного обладнання (за наявності), інших елементів у частині, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.

Персонал, що перевіряє технічний стан та виконує роботи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, повинен мати: 

а) професійно-технічну освіту за спеціальністю «слюсар з ремонту автомобілів» або вищу освіту за спеціальністю «автомобілі та автомобільне господарство»;

б) стаж роботи за фахом не менше одного року.

Перевірку технічного стану транспортних засобів може проводити керівник, водій, інший персонал, який відповідає зазначеним у цьому пункті вимогам.

Медичні працівники, що проводять щозмінні медичні огляди водіїв, повинні мати кваліфікацію лікаря лікувального профілю та/або молодшого медичного працівника з медичною освітою за спеціальністю «сестринська справа», «лікувальна справа».

  • Роботи, пов'язані з управлінням наземним транспортом, включено до Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, тому водії проходять щорічне спеціальне навчання і перевірку знань. Результат перевірки знань з питань охорони праці оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

  З метою зменшення кількості ДТП на дорогах суб'єкти господарювання, які використовують транспортні засоби, водії автотранспортних засобів мають дотримуватися вимог законодавства про автомобільний транспорт, правил дорожнього руху, безпеки перевезень пасажирів, порядку зберігання транспортних засобів, перевірки технічного стану при випуску транспортних засобів на лінію та поверненні їх з лінії, проходженням водіями медичного огляду, інструктажів та інше.

 

Страховий експерт Херсонського

відділення управління ВД ФССУ

у Херсонській обл.                                О.Б. Бойчук

13.11.2019р

 

 

 

 

 

28.10.2019 року                                                                                                                м.Херсон

ІНФОРМУЄ

ХЕРСОНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Працівниці надано декретну відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. В результаті передчасних пологів народилося мертве дитя. Як правильно оформити повернення на роботу?

Відповідно до частини 1 статті 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Оскільки допомога по вагітності та пологах надається як компенсація втраченого заробітку, то у разі виходу на роботу до закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами застрахована особа повинна повернути частину допомоги за період з дня виходу до закінчення відпустки, оскільки за цей період їй буде нараховуватися заробітна плата.

Працівниця - громадянка Латвії, офіційно працевлаштована в Україні, але у зв'язку з професійним захворюванням виїхала до Латвії для отримання медичної допомоги. Чи приймати лікарняний іншої держави?

Порядок, умови видачі та продовження листків непрацездатності визначено Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455. Вказана Інструкція не передбачає механізму обміну документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність іноземця на листок непрацездатності, який видається лікувальними закладами України.

 Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 (далі – Закон № 1105), Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 № 11, підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

 Отже, за відсутності листка непрацездатності, виданого у встановленому порядку, допомога по тимчасовій непрацездатності не може бути призначена.

 У частині надання медичних послуг потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання Фонд керується Законом № 1105, Положенням про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення, затвердженого постановою правління Фонду від 09.06.2010 № 18, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08.07.2010 за № 489/17784 (далі – Положення № 18) та іншими чинними нормативно-правовими актами.

 Згідно з пунктом 3 статті 42 Закону № 1105 Фонд фінансує витрати на медичну та соціальну допомогу, у тому числі на додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медичний, постійний сторонній догляд, побутове обслуговування, протезування, медичну реабілітацію, санаторно-курортне лікування, придбання спеціальних засобів пересування тощо, якщо потребу в них визначено висновками медико-соціальної експертної комісії (далі – МСЕК) та індивідуальною програмою реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення).

 Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами, що визначено

Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Положення № 18 підставою для фінансування витрат на лікування потерпілих є акт розслідування нещасного випадку (Н-1) або акт розслідування хронічного професійного захворювання (П-4), висновок МСЕК про ступінь втрати працездатності та потребу потерпілого у такій допомозі. Під час тимчасової непрацездатності до встановлення МСЕК ступеня втрати професійної працездатності у відсотках або одужання підставою для фінансування витрат на надання медичної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах, медичної реабілітації потерпілих є висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.

 Пунктом 9 розділу ІІІ Положення № 18 визначено, що лікування потерпілих здійснюється у центральних районних (міських) лікарнях, у республіканській, обласних, міських і спеціалізованих лікарнях, науково-дослідних інститутах системи Міністерства охорони здоров’я України та Академії медичних наук України, відповідно до укладених договорів із закладами охорони здоров’я (пункт 2 розділ І Положення № 18).

 Отже, підставою для відшкодування з приводу професійного захворювання витрат на лікування є наявність вищезазначених документів.

 Лікування потерпілих внаслідок професійного захворювання поза межами України з подальшою компенсацією витрат на медичну допомогу чинними нормативно-правовими актами не передбачено.

Як діяти, коли працівник - громадянин України проходив лікування за кордоном? Які документи потрібно надати для того, щоб можна було оплатити листок непрацездатності?

Згідно з пунктом 1.12 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455 (далі – Інструкція № 455) документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян України під час їх тимчасового перебування за межами держави, підлягають обміну на листок непрацездатності згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК) лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання чи роботи у разі:

 а) гострих захворювань і травм;

 б) загостренні хронічних захворювань;

в) вагітності та пологів;

г) оперативних втручань при невідкладних станах;

ґ) лікування згідно з рішенням комісії МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон.

Обмін здійснюється на підставі перекладених на державну мову та нотаріально засвідчених документів, які підтверджують тимчасову втрату працездатності під час перебування за межами України. 

Отже, лише у разі наявності одного із випадків, зазначених у наведеному вище пункті 1.12 Інструкції № 455, лікувально-профілактичний заклад за рішенням ЛКК може здійснити обмін перекладених на державну мову та нотаріально засвідчених документів, що підтверджують тимчасову непрацездатність громадян України під час їх тимчасового перебування за межами держави, на листок непрацездатності. У свою чергу комісія із соціального страхування призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності лише на підставі виданого у встановленому порядку за рішенням ЛКК лікувально-профілактичного закладу листка непрацездатності.

 

 

НІ - алкоголю на робочому місці!

          Вживання працівниками алкоголю дуже часто є причиною нещасних випадків, у тому числі й тяжких. Навіть невеликі дози алкоголю згубно діють на центральну нервову систему. Під впливом малих доз алкоголю, які не викликають помітного сп'яніння, зменшується швидкість рухових реакцій людини, знижується працездатність, прискорюється стомлюваність. Наслідком цього є неправильна самооцінка, втрата критичного ставлення до себе і своїх вчинків, потреба в рухах, уявний приплив сил.

         Якщо людина систематично вживає алкоголь, то деякий час вона ще може виконувати свої професійні обов'язки, але все нове сприймає і засвоює погано. Сповільнення рухової реакції людини під впливом алкоголю дуже істотне, якщо взяти до уваги сучасні швидкості на транспорті, при роботі з різноманітними механізмами тощо.

         Десяті частки секунди, вкрадені алкоголем, стають причиною аварій, нещасних випадків. Вживання алкоголю навіть напередодні робочого дня буває причиною травм. Ще більша ймовірність травм, коли людина з'являється у стані сп'яніння на роботу.

        Тому управління ВД Фонду соціального страхування України у Херсонській області рекомендує роботодавцям не послабляти контроль за дотриманням робітниками трудової і виробничої дисципліни, у разі виявлення у працівника алкогольного сп’яніння негайно вживати заходи впливу на порушника.

        Фактично кожний нормативно – правовий акт з охорони праці містить вимоги щодо заборони перебування працівників у стані алкогольного сп’яніння на виробничих об’єктах.

        У разі виявлення працівника у стані алкогольного сп’яніння працівник підлягає обов’язковому відстороненню від виробничого процесу задля попередження випадків травмування, оскільки опиняється під загрозою життя як його самого так і оточуючих.

       Відсторонення від роботи не передбачає розірвання трудового договору та використовується як тимчасовий захід для прийняття остаточного рішення про можливість або неможливість виконання працівником передбаченої трудовим договором роботи.

       Конкретний порядок відсторонення працівника від роботи визначає відповідний розділ правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

       Поширеною є думка, що перебування на роботі у стані алкогольного сп’яніння повинно підтверджуватись лише медичним висновком. Інколи вживання алкоголю та ознаки нетверезості бувають настільки очевидними, що піддавати працівника медичному огляду немає потреби. Факт, що працівник перебуває на роботі у стані алкогольного сп’яніння, може підтверджуватись усіма наявними видами доказів, а це означає, що для підтвердження достатньо показань свідків, що не суперечать одне одному та викликають довіру. У Акті відсторонення слід відмітити, чи бачили свідки особисто працівника, який перебував у нетверезому стані, які ознаки сп’яніння свідки спостерігали, дані про місце, обставини, причини відсторонення, час виявлення стану працівника та дату складання акта.

Зробіть усе можливе, аби працівник пройшов огляд у медичній установі — запропонуйте йому пройти огляд, напишіть направлення. Якщо він відмовляється, зафіксуйте факт відмови і запасайтеся іншими доказами. Також зробіть опис зовнішніх ознак стану сп’яніння. За зразок візьміть, наприклад, ознаки сп’яніння, викладені у пунктах 3, 4 розділу І Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (затверджена наказом МВС, МОЗ від 09.11.2015 № 1452/735).

Документ наводить такі ознаки алкогольного сп’яніння:

- запах алкоголю з рота;

- порушення координації рухів;

- порушення мовлення;

- виражене тремтіння пальців рук;

- різка зміна забарвлення шкірного покриву обличчя;

- поведінка, що не відповідає обставинам.

Ознаками наркотичного сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, документ називає:

- наявність однієї чи декількох ознак стану алкогольного сп’яніння (крім запаху алкоголю з рота);

- звужені чи дуже розширені зіниці, які не реагують на світло;

- сповільненість або навпаки підвищена жвавість чи рухливість ходи, мовлення;

- почервоніння обличчя або неприродна блідість.

        Слід зазначити, якщо на підприємстві порядок відсторонення та посадових осіб, не визначено, відстороняти має право тільки роботодавець. За працівником, якого відсторонили від роботи, місце роботи зберігають, а заробітну плату, як правило, — ні.

        Слід пам’ятати, що відповідальність працівника настає лише у тому випадку, коли він перебуває у стані алкогольного сп’яніння на місці виконання роботи та у робочий час, або у іншому місці де він перебуває за розпорядженням керівника робіт.

        Особливо це питання актуальне для працівників з ненормованим робочим днем, коли час перебування на роботі понад встановлену загальну тривалість вважається робочим і для них вживання алкогольних напоїв протягом ненормованого робочого дня можна вважати порушенням трудової дисципліни.

 

 

Страховий експерт Херсонського

відділення управління ВД ФССУ

у Херсонській обл.                                                                О.Б. Бойчук 

24.09.2019р

 

 

 

ІНФОРМУЄ

ХЕРСОНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Найпоширеніші помилки при оплаті листків непрацездатності. Відповідальність роботодавців.

Найпоширенішою помилкою при оплаті листків непрацездатності є надмірне нарахування матеріального забезпечення, у зв’язку з чим виникає переплата матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду.

Причиною таких помилок є неправильне застосування або порушення норм Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266, а саме: невірне визначення розрахункового періоду та/або сум заробітної плати для обчислення середньоденної заробітної плати.

Крім цього, часто допускаються такі помилки:

- надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного сп’яніння, або дій, пов’язаних з таким сп’янінням (порушення норм ч. 1 ст. 23 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 (далі – Закон № 1105);

- призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах на підставі листка непрацездатності, виданого (оформленого) з порушенням встановленого порядку (порушення норм ч. 1 ст. 31 Закону № 1105).

Найбільш поширені порушення в оформленні листків непрацездатності:

• вказують скорочену назву підприємства та не заповнюють його адресу;

• не підкреслюють слово «первинний» або «продовження»;

• не підкреслюють причину непрацездатності;

• не вказують режим (стаціонарний, амбулаторний тощо);

• виправлення в листку непрацездатності не засвідчують підписом лікаря або печаткою закладу охорони здоров`я «Для листків непрацездатності»;

• при тимчасовій непрацездатності понад 10 днів листок непрацездатності не засвідчують підписом завідувача відділення.

Відповідальність роботодавців, як страхувальників, визначена статтею 15 Закону № 1105.

Так, у разі подання недостовірних відомостей, використання роботодавцем коштів Фонду з порушенням встановленого порядку, роботодавець добровільно чи на підставі рішення суду повинен відшкодувати страховику заподіяну шкоду (ч. 3 ст. 15 Закону № 1105).

Згідно з ч. 5 ст. 15 Закону № 1105 роботодавець несе відповідальність за:

1) порушення порядку використання коштів Фонду, несвоєчасне або неповне їх повернення;

2) несвоєчасне подання або неподання відомостей, встановлених цим Законом;

3) подання недостовірних відомостей про використання коштів Фонду;

4) шкоду, заподіяну застрахованим особам або Фонду, внаслідок невиконання або неналежного виконання обов'язків, визначених цим Законом.

 

У разі порушення порядку використання страхових коштів роботодавці відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф у розмірі 50 відсотків такої суми. За несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів на страхувальників та інших отримувачів коштів Фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів. Одночасно, на суми несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів і штрафних санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу (ч. 6 ст. 15 Закону № 1105).

26.07.2019                                                                                             

 

 

З 1 липня 2019 року нещасні випадки на виробництві будуть розслідуватися  по-новому.

 

17 квітня 2019 року Постановою Кабінету Міністрів України затверджено новий №337 «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» (далі-Порядок), який набрав чинності з 1 липня 2019 року, у якому удосконалено механізми розслідування та обліку нещасних випадків та аварій на виробництві відповідно до вимог чинного законодавства, а також урегульовано питання розслідування професійних захворювань та отруєнь на виробництві.

Дія документу розширена на всіх застрахованих (офіційно працевлаштованих) осіб, фізичних осіб-підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, членів фермерських господарств, осіб, які працюють на умовах цивільно-правового договору та ін.

Порядком передбачено, що потерпілий або працівник, який виявив нещасний випадок, чи інша особа – свідок нещасного випадку повинні вжити  всіх можливих заходів, необхідних для надання потеплілому допомоги та негайно повідомити про нещасний випадок не тільки безпосереднього керівника робіт, а й службу охорони праці.

Подовжений термін надання роботодавцем повідомлення про нещасний випадок:

протягом двох годин  з використанням засобів зв’язку та не пізніше наступного робочого дня на паперовому носії.  Повідомлення про нещасний випадок надається за місцем настання нещасного випадку, а у разі настання нещасного випадку події під час руху транспортних засобів усіх видів – за місцем реєстрації підприємства.

Визначено, що спеціальному розслідуванню підлягають також нещасні випадки, які сталися з особами, фактично допущеними до роботи без оформлення трудового договору, які працюють на умовах цивільно-правового договору, які провадять незалежну професійну діяльність, фізичними особами-підприємцями, членами фермерського господарства.

Також голові комісії надається право надсилати керівникам органів, представники яких входять до складу комісії, подання про неналежне виконання ними обов’язків, визначним цим Порядком, та запит щодо іншого представника для включення до складу комісії.

Відповідно до нового Порядку рішення щодо визнання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) пов’язаними чи не пов’язаними з виробництвом приймається комісією (спеціальною комісією) шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів членів комісії голос голови комісії є вирішальним. Також з 01 липня вступає у силу строк давності для розслідування нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, який становитиме три роки з дня їх настання. Водночас, у разі встановлення факту нещасного випадку рішенням суду, розслідування проводиться незалежно від дати їх настання. Крім того, документом подовжено строки проведення розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) до 5 робочих днів (проти 3  днів у попередній редакції),  спеціального розслідування – до 15 робочих днів (проти 10 днів). Зменшено кількість документів, які оформлюються за результатами роботи комісії з розслідування: складається акт за формою Н­1/П (якщо нещасний випадок пов'язаний із виробництвом) або Н-1/НП (якщо не пов'язаний), акт за формою Н-5 скасовано. Після складання актів Н-1 роботодавець зобов’язаний впродовж двох робочих днів розглянути матеріали розслідування нещасного випадку та затвердити примірники актів, організувати друкування необхідної кількості копій матеріалів розслідування, видати протягом двох робочих днів після затвердження актів Н-1 наказ про вжиття запропонованих комісією заходів до запобігання виникненню подібних нещасних випадків, притягнути згідно із законодавством до відповідальності працівників, дії або бездіяльність яких привели до настання нещасного випадку та в письмовій формі інформувати орга Кількість актів за формою Н-1 визначається рішенням комісії. Оригінали акта за формою Н-1 надаються потерпілому (членам його сім’ї чи уповноваженій ними особі), робочому органу Фонду, підприємству. Іншим органам та установам, представники яких брали участь у розслідуванні нещасного випадку, надається копія акта.

Визначена можливість внесення змін наказом роботодавця або органом, який утворив комісію до затвердженого акту за формою Н-1, у разі виявлення недоліків у оформленні, що не впливають на об’єктивність розслідування, причини настання нещасного випадку та висновки комісії.

Реалізацією цього правового акта забезпечуватиметься належний соціальний захист громадян, постраждалих на виробництві.

 

Страховий експерт Херсонського

відділення управління ВД ФССУ

у Херсонській обл.                                                                О.Б. Бойчук 

10.07.2019р.

 

 

Розслідування нещасних випадків на виробництві з 1 липня 2019р.

 

З 1 липня 2019 року почне діяти постанова КМУ від 17.04.19 р. № 337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» (далі – Порядок). Мета нового Порядку — привести механізм розслідування у відповідність із законодавством та врегулювати розслідування професійних захворювань і отруєнь на виробництві.

Відповідно, від цієї дати втратить чинність, зокрема, Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 30.11.2011 р. № 1232.

Вимоги Порядку поширюються на всіх роботодавців (юросіб і фізосіб), також тепер поширюється і на осіб, які працюють на умовах цивільно-правового договору або на інших підставах, передбачених законом, фізичних осіб-підприємців, осіб, які були фактично допущеними до роботи без оформлення трудового договору (контракту) тощо.

Порядок передбачає проведення розслідування (спеціального розслідування) у зв'язку з настанням нещасного випадку та/або гострого профзахворювання (отруєння) протягом 3 років із дня настання такого випадку (у т. ч. і тих випадків, про які роботодавець не повідомив своєчасно). Проте якщо факт нещасного випадку та/або гострого профзахворювання (отруєння) установлено в судовому порядку, тоді розслідування проводитиметься незалежно від дати настання такого випадку.

Згідно з новим Порядком № 337 у разі отримання інформації про нещасний випадок роботодавець зобов’язаний протягом двох годин повідомити з використанням засобів зв’язку та не пізніше наступного робочого дня надати на паперовому носії повідомлення відповідним органам. Розслідування нещасного випадку комісією підприємства проводиться протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня утворення комісії, спеціальне розслідування нещасного випадку проводиться протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів.

Зменшено кількість документів, які потрібно оформляти за результатами роботи комісії з розслідування. На відміну від Порядку № 1232, коли складалися акти за формами  Н-5 та Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнавався таким, що пов’язаний із виробництвом), у новому Порядку № 337 складається один акт за формою  Н-1. Тепер, якщо нещасний випадок визнається пов’язаним з виробництвом, це позначається великою літерою П (Н-1/П), якщо не пов’язаним із виробництвом – великими літерами НП (Н-1/НП).

У затвердженому Порядку визначено процедуру проведення розслідування нещасних випадків і / або гострих професійних захворювань (отруєнь), порядок встановлення зв'язку захворювання з умовами праці, порядок розслідування обставин і причин виникнення хронічних професійних захворювань (отруєнь).

В цілому, затверджений  Порядок значною мірою оптимізує правове регулювання цілого ряду питань у сфері соціального захисту працівників, які постраждали в результаті нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві.

 

Страховий експерт Херсонського

відділення управління ВД ФССУ

у Херсонській обл.                                                                О.Б. Бойчук 

30.05.2019р

 

 

Запрошуємо на семінар до Всесвітнього дня охорони праці

 

Херсонське відділення управління ВД Фонду соціального страхування України інформує, що 19 квітня 2019 року  о 10.00, в приміщенні Обласного будинку профспілок ( м. Херсон, пр. Ушакова, буд.25) відбудеться міський семінар-нарада з нагоди відзначення в Україні Всесвітнього Дня охорони праці. За визначенням Міжнародної організації праці в цьому році захід відбувається під гаслом «Здорове та безпечне майбутнє праці». Захід проводиться разом з Херсонською обласною міжгалузевою радою профспілок, Головним управлінням Держпраці у Херсонській області та спілкою роботодавців.

Запрошуємо роботодавців, представників профспілок, відповідальних осіб підприємств та організацій з питань охорони праці прийняти участь у проведенні заходу.

  

 

ІНФОРМУЄ

ХЕРСОНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Про перерахування розміру щомісячних страхових виплат

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2018 № 160 «Про перерахування розміру щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого» затверджено коефіцієнт перерахування сум щомісячних  страхових виплат з 1 березня 2019 року у розмірі 1,05.

За результатами перерахунку з 01 березня 2019 року по Херсонському відділенню управління виконавчої дирекції Фонду в Херсонській області 1380 потерпілим на виробництві та членам їх сімей збільшено суми щомісячних страхових виплат.

Підвищені суми щомісячних страхових виплат потерпілі на виробництві та члени їх сімей отримають у квітні, а внутрішньо переміщені особи  отримали у березні поточного року. 

27.03.2019                                             м. Херсон

 

 

 ІНФОРМУЄ

ХЕРСОНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

ВІДНОВЛЕНО ПЛАНОВІ ПЕРЕВІРКИ СТРАХУВАЛЬНИКІВ ФОНДОМ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

 

Фондом соціального страхування України з березня 2019 року відновлено проведення планових перевірок страхувальників щодо використання ними коштів Фонду. Водночас, система контролю отримала нові ризикоорієнтовані підходи, що мають на меті зменшити навантаження на страхувальників (роботодавців) та упередити можливі порушення.

«Планові перевірки проводяться фахівцями Фонду виключно за умови наявності вагомих приводів, які чітко визначені напрацьованими  ризикоорієнтованими критеріями. Тобто перевірки здійснюються лише тоді, коли страхувальник дає для цього об’єктивні підстави. Це дозволяє як не допустити тиск на законослухняних роботодавців, так і забезпечити захист Фонду від неправомірних видатків. Підставою для перевірки може бути суттєве зростання кількості днів тимчасової непрацездатності на підприємстві. Квартальні плани-графіки проведення планових перевірок розміщуються на веб-порталі управління виконавчої дирекції Фонду в Херсонській області.

З метою підвищення ефективності системи соціального страхування, зменшення навантаження на страхувальників та забезпечення прозорості аудиту, з 2019 року скасовано щоквартальний звіт по використанню коштів Фонду за формою Ф4-ФСС з ТВП. Натомість, з 01.10.2018 було розширено форму заяви-розрахунку та почала працювати система інформування роботодавцем про здійснені виплати застрахованим особам – повідомлення про виплату коштів застрахованим особам за визначеною формою роботодавці подають упродовж місяця з дня здійснення виплат матеріального забезпечення, окремих виплат потерпілим на виробництві. Відсутність повідомлення про виплату коштів застрахованим особам упродовж трьох місяців з дня проведення фінансування Фондом може стати підставою для проведення перевірки, тощо».

Крім того, з жовтня 2018 року Фондом було впроваджено систему попереднього контролю правильності нарахування виплат, яка дозволила мінімізувати можливі помилки при визначенні страхувальниками розміру допомоги та страхових виплат. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюють попередній контроль правильності нарахування виплат та у разі виявлення помилок надають рекомендації страхувальнику щодо усунення недоліків ще до фінансування виплат. Це дозволяє уникнути частини штрафів, які раніше могли накладатись на роботодавця у разі виявлення неправомірного використання коштів Фонду під час перевірок за фактом вже профінансованих заяв-розрахунків.

27.03.2019                                                                         м. Херсон

 

Перевірки стану умов і безпеки праці підприємств.

 

Одним з основних завдань Фонду соціального страхування (далі – Фонд) є профілактика нещасних випадків та професійних захворювань. Найбільш дієвим заходом такої профілактики є планові перевірки страховими експертами з охорони праці, які проводяться згідно із затвердженим керівником відділення Фонду щоквартальним планом-графіком та позапланові. Про проведення планової перевірки Фонд не менш як за 10 днів письмово повідомляє роботодавця.

Метою проведення планових перевірок є вивчення стану умов і безпеки праці та профілактичної роботи.

Відповідно до розділу III Положення про службу страхових експертів з охорони праці, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.12.2011 № 63 — страхові експерти наділені правом, зокрема:

- безперешкодно та у будь—який час відвідувати підприємства для перевірки стану умов та безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань;

- вносити роботодавцям обов'язкові для виконання подання про порушення законодавства про охорону праці, а центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці,

- подання про застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили ці порушення, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота на яких загрожує здоров'ю або життю працівників.

Періодичність проведення планових перевірок встановлюється за критеріями.

Критеріями для здійснення перевірки суб’єктів господарювання не частіше ніж раз на рік є:

- підвищення коефіцієнта частоти травматизму порівняно із середнім показником по галузі більше ніж на 10 відсотків;

- збільшення кількості нещасних випадків на виробництві із смертельним наслідком порівняно з попереднім роком;

- збільшення кількості професійних захворювань порівняно з попереднім роком;

- не проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до законодавства;

- наявність фактів нещасних випадків на виробництві, за якими роботодавець не проводив розслідування відповідно до законодавства.

Позапланові перевірки стану умов і безпеки праці та профілактичної роботи підприємства проводяться  при аварії, нещасному випадку чи профзахворюванні, зверненні суб’єкта господарювання або потребі в перевірці виконання внесених страховим експертом подань про усунення порушень законодавства з охорони праці.

Страховий експерт Фонду не накладає штрафів, а за наслідками перевірки складає подання щодо виявлених порушень із зазначенням терміну усунення недоліків і в межах компетенції надає допомогу роботодавцеві відповідну допомогу.

Отже, не слід «боятися» перевірок з питань охорони праці  страховими експертами Фонду.

 

Страховий експерт Херсонського

відділення управління ВД ФССУ

у Херсонській обл.                                                                О.Б. Бойчук

  

22.03.2019р.

 

 

 

 

Про здійснення страхових виплат потерпілим (членам їх сімей) та матеріального забезпечення у 2018 році

У 2018 році Херсонським відділенням управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області (далі - відділення) надано для фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду 88150,01 тис. грн., що на 127,8 % більше ніж у 2017 році (68980,05 тис. грн.), з них :

допомогу по тимчасовій втраті непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві отримали 14345 осіб на суму 47709,77 тис. грн.., або 54,1% від загального фінансування. Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності склав 203,95 гри.;

допомогу по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї отримали 2746 особи на суму 5948,20 тис. грн., або 6,8 % від загального фінансування. Середньоденний розмір допомоги склав – 188,15 грн.;

допомогу по тимчасовій непрацездатності в разі здійснення санаторно-курортного лікування - 7 особам на суму 29,84 тис. грн. та 2 особам допомогу по тимчасовій непрацездатності в разі здійснення протезування на суму 8,98 тис. грн.;

допомогу по вагітності та пологах отримали 1468 особи на суму 33998,12 тис. грн., або 38,6 % від загального фінансування, в т.ч. 1 внутрішньо переміщена особа з території, що не контролюється українською владою в сумі 8,82 тис. грн. Середньоденний розмір допомоги склав 198,88 грн.

Для здійснення допомоги на поховання у 2018 році прийнято документів по 111 випадках, та профінансовано 455,10 тис. грн.

Станом на 01.01.2019 Фондом надавалися страхові виплати 1370 потерпілим на виробництві та членам їх сімей, з них 114 внутрішньо переміщеним особам з території, що не контролюється українською владою (80 - з Донецької області, 34 - з Луганської області). Зокрема, у відділенні отримують щомісячні страхові виплати за місцем постійного проживання 11 осіб, справи яких знаходяться на тимчасово непідконтрольній українській владі території.

У загальній чисельності отримувачів страхових виплат - 1288 чол. (94,0 %), це потерпілі від трудового каліцтва та професійного захворювання, 82 чол. (6,0 %). це особи, які отримують страхові виплати по втраті годувальника.

Станом на 01 січня 2019 року - 672 особи, або 49,1 % від загальної кількості потерпілих, с інвалідами трудового каліцтва та професійного захворювання, з них І групи - 14 чол., II групи - 86 чол., Ш групи -  572 чол.

У 2018 році витрачено коштів Фонду на страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей у загальній сумі 36065,78 тис. гри., що на 13,45 % більш ніж у 2017 році.

Середній розмір призначеної щомісячної грошової суми в разі стійкої втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого та грошової суми щомісячної страхової виплати особам, які мають право в разі втрати годувальника на І одержувача склав 2147,16 грн., при 1569,36 гри. за відповідний період 2017 року, що свідчить про зростання розміру на 27 %.

У звітному році відділеннями вперше призначено та виплачено одноразову допомогу в разі стійкої втрати профе