Меню сайту

Забезпечення інвалідів кріслом колісним

 Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року  № 321 “Про затвердження порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів” інваліди, діти-інваліди, інші особи забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації без права    продажу, дарування і передачі, протягом строку, на який видається такий засіб.

Для взяття на облік інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законні представники подають місцевому органу праці та соціального захисту населення заяву за формою затвердженою Мінсоцполітики (далі - заява про взяття на облік).

Разом із заявою про взяття на облік пред’являються такі документи інваліда, дитини-інваліда, іншої особи:

-         паспорт або свідоцтво про народження (для дітей віком до 16 років);

-         висновок МСЕК про встановлення інвалідності для інвалідів (для дітей-інвалідів – висновок ЛКК);

-         індивідуальна програма (для інваліда та дитини-інваліда) або висновок ЛКК (для інших осіб, інвалідів, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився), містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

-         копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у  паспорті);

-         довідка про реєстрацію місця проживання для дітей, у тому числі дітей-інвалідів, віком до 16 років, та осіб, паспорти яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання;

-         посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги (для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони),

-         законний представник інваліда, дитини-інваліда, іншої особи подає документи, що підтверджують його особу та повноваження.

 

За   новими  соціальними ініціативами, вперше в Україні за роки незалежності, кожного інваліда у 2012 році необхідно забезпечити інвалідним кріслом колісним.

Станом на 01.10.2012 року по Дніпровському району із потребуючих 96 інвалідів забезпечено 55 чоловік інвалідними кріслами колісними на загальну суму вартості 191272,47 грн., що складає 57,3 % від загальної кількості інвалідів, які перебувають на черзі. Але кожної неділі надходять чергові партії крісел колісних від заводів-виробників і до кінця поточного року кожного інваліда буде забезпечено засобом пересування.