Меню сайту

Питання та відповіді

- Що таке Державний реєстр виборців та для чого він створений?

         Державний реєстр виборців існує як єдина електронна база даних про громадян України, які мають право голосу, тобто досягли 18-річного віку і не визнані судом недієздатними. Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних, яка містить персональні дані усіх виборців України. Основною метою Реєстру та результатом щоденної праці працівників відділу ведення Державного реєстру виборців є створення точних та якісних списків виборців для будь-яких виборів та референдумів, що проводяться в Україні. Державний реєстр виборців ведеться постійно, а не тільки під час виборчих кампаній. Робота полягає в регулярному поновленні бази даних, - внесенні і знищенні записів та внесенні змін до персональних даних.

- Які відомості заносяться до Державного реєстру виборців?

         До Державного реєстру виборців заносяться та в базі даних зберігаються відомості про виборця (персональні дані) таких видів:

ідентифікаційні персональні дані виборця (прізвище, ім'я, по батькові, дата й місце народження виборця);

персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця (виборча адреса виборця, номер виборчого округу та виборчої дільниці, до якої віднесений виборець, відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності підстав)); службові персональні дані.

         При цьому місце народження виборця, народженого на території України, визначається згідно з її сучасним адміністративно-територіальним устроєм. Якщо населений пункт, його підпорядкування зазнали змін від часу народження виборця, то у Державному реєстрі він вказується не відповідно записові у паспорті, а відповідно до сучасного підпорядкування та зміненої назви.  Те саме стосується категорії населеного пункту: якщо на час народження було селище, яке зараз віднесено до категорії міст, то у Реєстрі вказується «місто». Без змін залишаються ліквідовані населені пункти, - у цьому випадку у картці виборця ставиться позначка про відсутність його у сучасному адміністративно-територіальному устрої України.

- Що таке виборча адреса та як вона визначається?

         Виборчою адресою виборця є адреса його житла або місця перебування виборця  чи інша адреса, що замінює адресу житла виборця, яка є підставою для віднесення  виборця до відповідної виборчої дільниці. Виборча адреса виборця визначається за зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця  відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" .Виборча адреса виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, в значається за погодженням із спеціалізованим закладом, який здійснює  відповідно до закону облік бездомних громадян, або органом ведення Реєстру за мотивованим зверненням виборця.

- Як вносяться зміни до записів Державного реєстру виборців?

         Вносити до бази даних виборців записи чи зміни до них мають  тільки працівники відділу ведення Державного реєстру виборців. Записи до бази даних можуть бути внесені, тільки якщо є законні підстави, що підтверджується документально. Дані Реєстру з 1 січня 2011 року поновлюються щомісяця без участі виборців, за поданням відомостей про виборців керівниками територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України, Управління юстиції, місцевого суду, командирів військових частин, органів Департаменту виконання покарань, інших органів, де можуть постійно чи тимчасово проживати чи перебувати виборці. Також зміни до існуючих записів та нові записи до бази даних Реєстру можуть бути внесені за заявою виборця.

 - Який порядок звернення виборця до органу ведення Державного реєстру виборців?

         Кожен виборець має право звернутися до відділу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою, пред’являючи при цьому паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, із письмовим запитом щодо надання інформації про зміст своїх персональних даних та персональних даних виборців за його виборчою адресою. У разі виявлення неточностей у своїх персональних даних або не включення до Державного реєстру виборців необхідно подати до відділу ведення Державного реєстру виборців письмову заяву установленого зразка (бланки заяв є у відділі ведення Реєстру та надаються безкоштовно) і пред'являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця, - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення  громадянина України (якщо особа нещодавно  набула громадянства України), копія якого додається до заяви. Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно зазначаються у заяві, яка подається разом з документом, що підтверджує відповідний факт. Особі, яка є військовослужбовцем строкової служби, для подання такої заяви надається відпустка на строк, достатній для звернення до органу ведення Реєстру.

- Які права має виборець відповідно до Закону України «Про Державний реєстр виборців»?

         Кожен виборець має право:

- подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;

- отримувати інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;

- отримувати  інформацію про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених цим Законом, зокрема про те, кому і з яких підстав надавалася інформація про нього;

- одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру  в  доступній  формі вичерпну інформацію  про свої  персональні  дані,  внесені до Реєстру,  в установленому цим Законом порядку;

- звертатися в порядку,  встановленому цим Законом, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;

- оскаржувати в установленому законом порядку рішення дії чи бездіяльність органів Реєстру;

- захищати  будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі  їх порушення під час ведення Реєстру.

         Виборець подає органу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх  персональних даних, які вносяться до Реєстру, у передбачених цим Законом випадках. У разі  виникнення можливості внесення до Реєстру двох і більше записів про одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру) цей  виборець  сприяє  органам Реєстру в усуненні такого включення.

- Куди звертатися з питань ведення Державного реєстру виборців?

         Відділ ведення Державного реєстру виборців знаходиться у приміщенні виконкому Дніпровської районної у місті ради за адресою м.Херсон, вул.Перекопська, 166, кімн. 312  з понеділка до п’ятниці - з 9.00 до 17.00. Наявність паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України обов’язкова.