Меню сайту

Соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам

Як отримати статус внутрішньо переміщеної особи.

Зміст:

 1. Хто такі внутрішньо переміщені особи
 2. Кому и куди звертатися для постановки на облік як ВПО
 3. Яка інформація вказується в заяві
 4. Які документи подаються разом із заявою
 5. З яких причин можуть відмовити у видачі довідки переселенця
 6. З яких причин можуть скасувати дію довідки переселенця
 7. Обов'язки внутрішньо переміщеної особи

Якщо Ви стали внутрішньо переміщеною особою, то для отримання гарантованого соціального захисту, Вам необхідно зареєструватися офіційно в державних органах.

1. Хто такі внутрішньо переміщені особи

Внутрішньо переміщеною особою (ВПО) є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

2. Кому и куди звертатися для постановки на облік як ВПО

Особи від 14 років і старше

Для отримання довідки переселенця особам від 14 років і старше необхідно особисто звернутися із заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання або до уповноваженої особи, що визначена виконавчими органами сільських та селищних рад. Недієздатні особи та особи, дієздатність яких обмежена, звертаються через законного представника.

Діти до 14 років

Від імені малолітньої дитини звертаються батьки. Якщо дитина прибула без батьків, то заяву може подати родич (бабуся, дідусь, прабабуся, прадід, повнолітні брат чи сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, у яких проживає дитина.

Якщо дитина прибула без родичів, то заяву подає представник органу опіки та піклування за місцем знаходження дитини. Від імені дитини, влаштованої до дитячого закладу, установи охорони здоров'я або закладу соціального захисту дітей на повне державне забезпечення заяву подає керівник закладу.

Студенти

Студенти, які отримували певний освітньо-кваліфікаційний рівень і мали реєстрацію місця проживання в гуртожитках, після зняття з реєстрації мають право отримати довідку переселенця, якщо не бажають повернутися до попереднього місця проживання.

Ув'язнені

Особи, які відбували (відбувають) покарання в місцях позбавлення волі і мали (мають) місце прописки на тимчасово окупованій території або в районі проведення АТО, після звільнення мають право отримати довідку переселенця, якщо не хочуть повертатися до попереднього місця проживання.

Військовослужбовці

Військовослужбовці, які проходили службу та мали зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території або в районі проведення АТО мають право отримати довідку переселенця (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу).

3. Яка інформація вказується в заяві

Заява про постановку на облік в якості ВПО містить наступну інформацію про заявника:

 • прізвище, ім'я та по батькові;
 • громадянство;
 • дата та місце народження;
 • стать;
 • відомості про малолітніх, неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з ним (у разі необхідності);
 • відомості про законних представників, які супроводжують малолітню дитину, недієздатних осіб або осіб, дієздатність яких обмежена;
 • відомості про зареєстроване і фактичне місце проживання;
 • адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручатися офіційна кореспонденція, та контактний номер телефону;
 • обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;
 • повідомлення особи про непричетність до скоєння злочинів або співучасті у злочинах;
 • відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;
 • відомості про наявність інвалідності та потреби в технічних та інших засобах реабілітації;
 • відомості про місце навчання / виховання дитини (найменування закладу);
 • відомості про працевлаштування, освіту, спеціалізацію професійної освіти, посаду, професію.

Увага! Як фактичне місце проживання не може бути вказана адреса органів державної влади або місцевого самоврядування, юридичних осіб або їх підрозділів, будь-яких інших приміщень, де внутрішньо переміщені особи фактично не проживають.

4. Які документи подаються разом із заявою

Для отримання довідки переселенця разом із заявою необхідно подати один з документів, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України:

 • паспорт громадянина України (для повнолітніх);
 • свідоцтво про народження дитини (для повнолітніх);
 • інший документ, що посвідчує особу та підтверджує спеціальний статус заявника.

Якщо в документі є відмітка про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України або в районі проведення АТО, довідка переселенця або відмова у видачі довідки (із зазначенням причин та підписана керівником уповноваженого органу) видається заявнику в день подачі заяви.

Якщо в документі немає відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України або в районі проведення АТО, заявник надає докази, що підтверджують факт проживання на цій території.

Такими доказами можуть бути:

 • військовий квиток з відомостями про проходження військової служби;
 • трудова книжка з записами про трудову діяльність;
 • документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;
 • рішення державної адміністрації, виконавчого органу міської чи районної ради про влаштування дитини до дитячого закладу, в прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;
 • медичні документи;
 • фотографії;
 • відеозаписи;
 • інші документи.

Якщо заява про взяття на облік подається законним представником заявника, додатково подаються:

 • документ, що засвідчує особу законного представника;
 • документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (родинні стосунки між дитиною і заявником). Батьки / усиновителі такий документ не подають.
 • свідоцтво про народження дитини, якщо оформляється дитина.

5. З яких причин можуть відмовити у видачі довідки ВПО

Заявнику може бути відмовлено у видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в наступних випадках:

 • у заявника немає відмітки про реєстрацію місця проживання (прописки) на тимчасово окупованій території України або в районі проведення АТО і відсутні докази, що підтверджують факт проживання на цій території;
 • у державних органів є факти про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;
 • заявник втратив документи, що засвідчують його особу (спочатку необхідно відновити документи, а потім стати на облік);
 • докази, подані заявником для підтвердження факту проживання на тимчасово окупованій території України або в районі проведення АТО не підтверджують факту проживання заявника на відповідній території.

6. З яких причин можуть скасувати дію довідки ВПО

Довідка переселенця безстрокова, але може бути скасована якщо внутрішньо переміщена особа:

 • подала заяву про відмову від довідки;
 • вчинила злочин:
  • дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;
  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • терористичний акт;
  • втягнення у вчинення терористичного акту;
  • публічні заклики до вчинення терористичного акту;
  • створення терористичної групи чи терористичної організації;
  • сприяння вчиненню терористичного акту;
  • фінансування тероризму;
  • здійснення геноциду, злочини проти людяності або військового злочину;
 • повернулася в покинуте місце постійного проживання;
 • виїхала на постійне місце проживання за кордон;
 • подала завідомо недостовірні відомості.

Увага! Якщо ВПО не повідомить про повернення в покинуте місце постійного проживання, дія довідки може бути скасована на підставі інформації про тривалу відсутність (більше ніж 60 днів) особи за фактичним місцем проживання (інформація може бути отримана з державних реєстрів, які реєструють перетин лінії зіткнення).

7. Обов'язки внутрішньо переміщеної особи

Внутрішньо переміщена особа зобов'язана:

 • дотримуватися Конституції і законів України, інших актів законодавства;
 • повідомляти про зміну місця проживання в структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття на нове місце проживання;
 • в разі добровільного повернення в покинуте місце постійного проживання ВПО зобов'язана повідомити про це в структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем отримання довідки не пізніше ніж за три дні до дня від'їзду;
 • якщо встановлено, що ВПО надала завідомо неправдиві відомості для отримання довідки переселенця. У цьому випадку ВПО повинна відшкодувати всі фактичні витрати, понесені державним і місцевим бюджетам в результаті реалізації прав внутрішньо переміщеної особи.

Увага! При наявності у ВПО обґрунтованих причин термін відсутності за фактичним місцем проживання може бути збільшений з 60 до 90 днів. Для цього ВПО звертається з відповідною письмовою заявою за місцем проживання в структурний підрозділ з питань соціального захисту населення.

Посилання на законодавство та інформаційні ресурси

 1. Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”.
 2. Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 509 від 01.10.2014 г. зі змінами.
 3. Порядок надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 505 від 01.10.2014 г. зі змінами.

 

Як оформити щомісячну адресну допомога внутрішньо переміщеним особам

Зміст:

 1. Хто має право на грошову допомогу і який її розмір
 2. Як оформити грошову допомогу
 3. Яку інформацію вказувати в заяві
 4. Які документи необхідні для оформлення допомоги
 5. Як оформити допомогу дитині без супроводу батьків
 6. У яких випадках щомісячна адресна допомога не призначається
 7. З яких причин припиняється виплата допомоги

1. Хто має право на грошову допомогу і який її розмір

Якщо у Вас є довідка переселенця та Ви перемістилися з АР Крим або населених пунктів, що входять до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, то держава може надати Вам щомісячну адресну допомогу на карту, відкриту в "Ощадбанку", для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату комунальних послуг.

Увага! Отримана грошова допомога не враховується при розрахунку сукупного доходу людини/сім'ї та не входить в довідку про доходи при оформленні субсидії  та ін.вид.допомог!

Грошова допомога призначається на сім'ю і виплачується одному з її членів (уповноваженому представнику сім'ї) з письмової згоди на це від інших членів сім'ї. Загальна сума допомоги на сім'ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім'ї, але не може перевищувати 3000 гривень на місяць. Якщо до складу сім'ї входять особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, то сума збільшується, але не може перевищувати 3400 гривень на місяць, а для багатодітної сім’ї - 5000 гривень. Адресну допомогу можна оформити кожному члену сім'ї самостійно. Допомога виплачується щомісяця протягом 6 місяців з моменту звернення. Після чого вона може бути подовжена.

Розміри грошової допомоги:

 • для непрацездатних осіб (пенсіонери, діти) – 1000 грн. на одну людину;
 • для працездатних осіб – 442 гривні на одну людину;
 • для інвалідів I групи – 130 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на 01.01.2019 р це 1946,10 грн);
 • для інвалідів II групи – 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на 01.01.2019 р це 1721,55 грн);
 • для інвалідів III групи – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (на 01.01.2019 р це 1497,00 грн).

Якщо в складі сім'ї, якій виплачується допомога, відбулися зміни, то розмір грошової допомоги перераховується з місяця, наступного за місяцем виникнення таких змін, за заявою уповноваженого представника сім'ї або інформації компетентного органу.

2. Як оформити грошову допомогу

Якщо допомога оформляється вперше

Якщо щомісячна адресна допомога оформляється вперше або раніше вона виплачувалася не через "Ощадбанк", то уповноважений представник сім'ї повинен звернутися в "Ощадбанк" за фактичним місцем проживання сім'ї (який вказано в довідці переселенця) для безкоштовного відкриття поточного рахунку.

Якщо допомога оформляється вперше, то прямо у відділенні "Ощадбанку" оформляються всі необхідні документи. Потім "Ощадбанк" передає документацію до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення протягом 3 робочих днів.

Якщо допомога подовжується

Уповноваженому представнику сім'ї необхідно подати заяву про призначення щомісячної адресної допомоги на наступний шестимісячний строк до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання або уповноваженій особі, визначеній виконавчими органами сільських і селищних рад.

3. Яку інформацію вказувати в заяві

У заяві зазначаються такі відомості про всіх членів сім'ї, які претендують на отримання грошової допомоги:

 • прізвище, ім'я та по батькові;
 • число, місяць, рік народження;
 • серія, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (не вказується фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті);
 • зареєстроване і фактичне місце проживання (перебування);
 • наявність у кожного з членів сім'ї у власності житлового приміщення, розташованого за межами тимчасово окупованій території України і районів проведення антитерористичної операції;
 • наявність у кожного з членів сім'ї на депозитному банківському рахунку грошових коштів в розмірі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;
 • місце роботи осіб працездатного віку і час, з якого особа там працює;
 • місце навчання (школа, садок, технікум, ліцей тощо) для відповідної категорії членів сім'ї.

4. Які документи необхідні для оформлення допомоги

Для отримання щомісячної адресної допомоги подаються такі документи:

 1. Заява встановленого зразка.
 2. Оригінал та копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
 3. Оригінал і копія паспорта уповноваженого представника сім'ї.
 4. Оригінал та копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (ІПН).
 5. Оригінал і копія свідоцтва про шлюб, завірена особистим підписом уповноваженого представника сім'ї.
 6. Оригінал та копії свідоцтв про народження дітей, завірені особистим підписом уповноваженого представника сім'ї.
 7. Письмова згода про виплату допомоги представнику сім'ї від інших членів сім'ї та згоду на обробку персональних даних (в довільній формі).
 8. Письмовий дозвіл на розкриття уповноваженим банком інформації, яка містить банківську таємницю щодо поточного рахунку, відкритого уповноваженому представнику сім'ї в установі "Ощадбанку".

Всі копії документів повинні бути завірені заявником – на копії документа пишеться словосполучення "копія вірна" та рядом ставиться підпис заявника і вказується його ПІБ.

5. Як оформити допомогу дитині без супроводу батьків

Якщо дитина переміщується з тимчасово окупованої території України або районів проведення АТО без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють, то грошова допомога на дитину виплачується за зверненням:

 • бабусі, дідусі, повнолітніх сестри, брата, мачухи, вітчима, що безпосередньо здійснюють догляд за дитиною без спеціальних на те повноважень;
 • інших осіб, яким батьки передали дитину на виховання. При цьому заява на отримання допомоги має бути підписана батьками і завірено нотаріально;
 • служби у справах дітей, в наступних випадках:
  • дитина влаштована в професійно-технічний або вищий навчальний заклад і проживає в його гуртожитку;
  • догляд за дитиною, що залишилися без батьківського піклування, тимчасово здійснюється родичами або іншими особами (сусідами, знайомими), з якими у дитини склалися близькі стосунки (повинно бути рішення Служби у справах дітей відповідно до "Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної з захистом прав дитини").

6. У яких випадках щомісячна адресна допомога не призначається

Щомісячна адресна допомога не призначається в таких випадках:

 • Будь-хто з членів сім'ї має у власності житлове приміщення, яке не знаходиться на тимчасово окупованій території України або в районах проведення АТО.
 • Будь-хто з членів сім'ї має на депозитному банківському рахунку кошти в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

7. З яких причин припиняється виплата допомоги

Виплата щомісячної адресної допомоги припиняється з наступного місяця, якщо:

 1. Уповноважений представник родини (на якого була оформлена щомісячна адресна допомога) подав заяву про припинення виплати.
 2. Державна служба зайнятості надала інформацію про те, що працездатні члени сім'ї протягом двох місяців не працевлаштувалися за сприяння державної служби зайнятості або перебувають у трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України або в районах проведення антитерористичної операції.
 3. Внутрішньо переміщена особа знято з обліку (анульована довідка переселенця).
 4. Уповноважений орган виявив факт надання недостовірної інформації або неповідомлення про зміну обставин, що впливають на призначення допомоги.
 5. У складі сім'ї є особи працездатного віку, які не працевлаштувалися або перебувають у трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України або в районах проведення АТО, але фактично не працюють. При цьому особи не належать до таких категорій:
  1. громадяни, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку;
  2. громадяни, які доглядають за дітьми до досягнення ними шестирічного віку на підставі медичного висновку лікарсько-консультативної комісії;
  3. громадяни, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними;
  4. студенти денної форми навчання;
  5. громадяни, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років або інвалідами I або II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку.

УВАГА! Грошова допомога для таких працездатних членів сім'ї зменшується на 50% і виплачується протягом двох місяців з дня її призначення, а на наступний період – припиняється. Особам працездатного віку, яким виплата допомоги була припинена, допомога на наступний термін не призначається!

Посилання на законодавство та інформаційні ресурси

 1. Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”.
 2. Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 509 от 1.10.2014 р. зі змінами.
 3. Порядок надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 505 від 01.10.2014 р. зі змінами.
 4. Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008р.

 

Як відновити соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам

Зміст:

 1. Як відкрити рахунок в "Ощадбанку" для отримання соціальних виплат
 2. Особливості платіжної картки для соціальних виплат
 3. Які документи потрібні для відновлення соціальних виплат
 4. З яких причин припиняються соціальні виплати
 5. З яких причин можуть поновитися соціальні виплати
 6. Законодавство та інформаційні ресурси

В окремих районах Донецької, Луганської областей та АР Крим, що тимчасово не контролюються українськими властями, органи соціального захисту населення не працюють, отже, соціальні виплати не здійснюються.

Для отримання соціальних виплат після переїзду переселенцям необхідно зареєструватися і отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, потім звернутися до органу соціального захисту населення за місцем фактичного проживання.

1. Як відкрити рахунок в "Ощадбанку" для отримання соціальних виплат

Якщо соціальні виплати оформляються вперше або раніше вони виплачувалися НЕ через "Ощадбанк", то необхідно звернутися за фактичним місцем проживання (відповідно до адреси проживання в довідці переселенця) в "Ощадбанк" для відкриття поточного рахунку. Рахунок для отримання соціальних виплат відкривається в "Ощадбанку" безкоштовно.

Для відкриття рахунку у відділенні "Ощадбанку" Вам знадобляться такі документи:

 1. оригінал і копія паспорта громадянина України;
 2. оригінал і копія довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номера (не подається громадянами, які через свої релігійні переконання від нього відмовилися та мають відповідну відмітку про це в паспорті);
 3. оригінал і копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Після оформлення всіх необхідних документів Вам буде виданий документ з реквізитами відкритого рахунку для передачі до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

2. Особливості платіжної картки для соціальних виплат

Для ідентифікації одержувачів соціальних виплат, які є внутрішньо переміщеними особами, і забезпечення їм соціальних виплат використовуються спеціальні платіжні карти, що випускаються "Ощадбанком". Для пенсіонерів така карта одночасно є електронним пенсійним посвідченням.

ВАЖЛИВО! Карта для соціальних виплат діє в якості платіжної картки 3 роки за умови, що одержувач виплат особисто приходить в будь-яке відділення "Ощадбанку" для ідентифікації (в перший рік - кожні шість місяців, в подальшому - раз на рік).

УВАГА! Якщо одержувач виплат вчасно не пройшов обов'язкову ідентифікацію, карта автоматично блокується для платежів, про що він отримує SMS-повідомлення. Карта буде розблокована тільки після того, як одержувач виплат особисто відвідає відділення для ідентифікації. Після завершення терміну дії картка перевипускається "Ощадбанком" безкоштовно.

Одержувач виплат може оформити додаткову банківську карту. Вона оформляється при фізичній присутності у відділенні "Ощадбанку" одночасно одержувача виплат та особи, який випускається додаткова карта.

3. Які документи потрібні для відновлення соціальних виплат

Для відновлення соціальних виплат переселенцю необхідно отримати довідку про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи, відкрити рахунок в "Ощадбанк", потім подати відповідну заяву в орган соціального захисту населення за місцем фактичного проживання. До заяви, яка заповнюється на місці, додається копія довідки переселенця і пред'являється оригінал цієї довідки.

Протягом 15 робочих днів після отримання заяви представники органу соціального захисту населення перевіряє достовірність зазначеної в ньому інформації, відвідуючи фактичне місце проживання, і складають акт обстеження матеріально-побутових умов проживання сім'ї.

УВАГА! Внутрішньо переміщені особи зобов'язані в десятиденний термін письмово повідомити про зміну фактичної адреси проживання в структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за новим місцем фактичного проживання.

4. З яких причин припиняються соціальні виплати

Соціальні виплати призупиняються або припиняються, якщо:

 1. з'явилися умови для припинення соціальної виплати, передбачені законодавством (наприклад, дитині виповнилося 3 роки і т.ін.);
 2. встановлено відсутність внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем проживання згідно з актом обстеження матеріально-побутових умов сім'ї;
 3. Мінфін дає такі рекомендації за фактами, виявленими при верифікації соціальних виплат;
 4. анульована довідка внутрішньо переміщеної особи;
 5. отримано відповідну інформацію від Держприкордонслужби, МВС, СБУ, Мінфіну, Національній поліції, ДМС, Держфінінспекції, Держаудітслужби та інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

5. З яких причин можуть поновитися соціальні виплати

Якщо соціальні виплати були припинені через відсутність внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем проживання, то рішення про їх відновлення приймає комісія, а самі соціальні виплати поновлюються через два місяці з моменту прийняття рішення про припинення таких виплат.

Якщо переселенець знаходиться в складних життєвих обставинах і з поважних причин не з'явився в управління праці та соціального захисту для ідентифікації протягом трьох днів після повідомлення, то комісія може прийняти рішення про відновлення виплат починаючи з місяця їх припинення. Якщо соціальні виплати припинені за рекомендаціями Мінфіну, то їх відновлення здійснюється за рішенням комісії з місяця, наступного за тим, в якому були усунені факти, виявлені під час верифікації.

Якщо соціальні виплати припинені через скасування довідки переселенця, то відновлення виплат можливо тільки через шість місяців після припинення і виконання всіх процедур, необхідних для призначення виплат, передбачених законодавством.

6. Законодавство та інформаційні ресурси

 1. Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 509 від 01.10.2014 р. зі змінами.
 2. Постанова Кабінету Міністрів України № 637 від 05.11.2014 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" зі змінами.
 3. Постанова Кабінету Міністрів України № 365 від 08.06.2016 "Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам".
 4. Порядок призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 365 від 08.06.2016р. зі змінами.
 5. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1085-р від 7.11.2014г. "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення".
 6. Інформація Міністерства соціальної політики України про соціальне забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції.

В рамках реалізації в Херсонської області програми «Підзвітна та відповідальна політика» (U-RAP) яка фінансується Агенцію США з Міжнародного розвитку, звертаюся до Вас з проханням посприяти розповсюдженню інформації про проведення в м.Херсон комплексної навчальної програми «Академія громадянина для кримчан у Херсоні». Академія є частиною програми U-RAP та реалізується в Херсонській області 

Міжнародним республіканським інститутом (www.iri.org.ua).

Академія розрахована на внутрішньо переміщених осіб з АР Крим які проживають у Херсонській області та спрямована на підготовку відповідальних громадян, які в подальшому стануть провідниками змін у своїх громадах. Учасники отримають знання з наступних тем:

 Як працює місцева влада, роль органів місцевого самоврядування та процедур прийняття ними рішень;

 Практичні інструменти для контролю органів місцевого самоврядування та участі громадян в процесі прийняття рішень;

 Дієві інструменти запобігання корупції;

 Розуміння своїх прав;

 Як створити коаліцію прихильників, щоб відстоювати інтереси перед органами місцевого самоврядування;

 Як ефективно проводити кампанії громадського лобіювання.

Найбільш активні учасники будуть рекомендовані до участі в програмах стажування Міжнародного республіканського інституту за кордоном та отримають запрошення на Національну конференцію громадян в Києві. В рамках Академії пройдуть три навчальні сесії: І сесія - 22-24 листопада, ІІ сесія - 7-8 грудня, ІІІ сесія - 13-15 грудня. МРІ забезпечує комфортні умови навчання, харчування та безпеку на всіх етапах програми. Для учасників з Херсонської області організатори забезпечують проїзд та проживання в м.Херсон.

Зареєструватися для участі в Академії можна на сайті Міжнародного республіканського інституту за посиланням https://www.iri.org.ua/kalendar-podiy/akademiya-gromadyaninadlya-krimcha.... В разі виникнення питань будь ласка звертайтеся за тел.: 067-3235826 або ел.пошті yseliverstov@iri.org.

З повагою,

Керівник тренінгового центру

Міжнародного республіканського інституту в Україні

 Юрій Селиверстов