Меню сайту

Одноразова компенсація за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян

 ПОРЯДОК

  виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян

№ 760 від 226.10.2016

 із змінами, (№ 924 від 06.12.2017)

 

   1 . Виплата одноразової компенсації здійснюється за єдиною заявою, поданою заінтересованою особою протягом шести місяців з дати встановлення інвалідності або смерті годувальника.

   2. Одноразова компенсація виплачується в розмірах, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 285 “Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,

 

- інвалідам I групи - 379,3 гривні;

- інвалідам II групи - 284,4 гривні;

- інвалідам III групи - 189,6 гривні;

- дітям-інвалідам - 1264 гривні;

- сім’ям, які втратили годувальника, - 7586 гривень;

- батькам померлого - 3792 гривні;

     3. Виплата одноразової компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків інших ядерних аварій, громадянам, які брали участь в ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, здійснюється на підставі:

- посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1     (із вкладкою);

- експертного висновку міжвідомчої експертної комісії з установлення причинного зв’язку хвороби, інвалідності та смерті або військово-лікарської комісії, що діє у системі МВС, СБУ чи Міноборони;

- довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи, іншої ядерної аварії,

 

У разі встановлення вищої групи, виплачується різниця одноразової компенсації.

   4. Одноразова компенсація у зв’язку з втратою годувальника, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, виплачується дружині чи чоловікові в разі, коли вони не одружилися вдруге, сім’ї померлого годувальника з числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в якій є непрацездатні особи, що були на утриманні померлого на момент його смерті

Виплата одноразової компенсації здійснюється на підставі:

- свідоцтва про смерть;

- документа, що підтверджує статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, складення ядерних зарядів та здійснення на них регламентних робіт, із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

{Абзац п'ятий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 924 від 06.12.2017}

- свідоцтва про шлюб;

- експертного висновку міжвідомчої експертної комісії з установлення причинного зв’язку хвороби, інвалідності та смерті внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, іншої ядерної аварії, участі в ядерному випробуванні, військовому навчанні із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт або військово-лікарської комісії, що діє в системі МВС, СБУ чи Міноборони.

 

  Батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, одноразова компенсація (незалежно від того, чи були вони на його утриманні, та незалежно від отримання такої компенсації сім’єю померлого) виплачується на підставі:

- свідоцтва про смерть;

-документа, що підтверджує статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

- експертного висновку міжвідомчої експертної комісії з установлення причинного зв’язку хвороби, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінення або військово-лікарської комісії, що діє в системі МВС чи Міноборони;

- свідоцтво про народження особи; у разі зміни прізвища, імені та по батькові документи, що підтверджують їх зміну; рішення суду, що набрало законної сили, про встановлення факту родинних відносин (у разі потреби).

5. Щорічна допомога на оздоровлення виплачується громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, брали участь в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесеним до категорії 1, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесеним до категорії 2 або 3, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, кожній дитині, яка втратила одного з батьків внаслідок Чорнобильської катастрофи, та евакуйованим із зони відчуження у 1986 році, - в розмірах, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 562 “Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”У разі виникнення права на щорічну допомогу з різних підстав допомога надається за однією з таких підстав за вибором особи. 

Щодо виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі – Закон) визначено право постраждалих громадян на позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням чи отримання за їх бажанням грошової компенсації.

З 1 січня 2018 року громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які відповідно до Порядку надання щорічної допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 854,  звертаються до місцем проживання із заявою на отримання компенсації замість путівки.

         Розмір компенсації буде становити 35 % чинного на 01 січня відповідного року одного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (із заокругленням до однієї гривні). Це визначено постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 838 „Про розмір середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” .

         Для отримання зазначеної компенсації  подаються наступні документи:

         громадянами, віднесеними до категорії 1:

-         заява на отримання грошової компенсації замість путівки;

-         довідка 070/о;

-         копія посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою);

-         копія паспорта;

-         довідка про те, що громадянин, віднесений до категорії 1, не перебуває на обліку для забезпечення путівкою за зареєстрованим місцем проживання (у разі відміни місця проживання від зареєстрованого).

Розмір грошової компенсації буде щорічно встановлюватись наказом Мінсоцполітики і підлягатиме державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

       Постраждалі громадяни, які звернулися до органів соціального захисту населення за місцем проживання із заявою про отримання путівки будуть забезпечені санаторно-курортним лікуванням в порядку черговості відповідно до медичних рекомендацій в межах бюджетних призначень, передбачених на їх оздоровлення на 2019 рік.

      Для взяття на облік для забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги громадянин, віднесений до категорії 1, один із батьків дитини з інвалідністю або особа, яка їх замінює, подають до органу соціального захисту населення:

-   заяву про взяття на облік для отримання путівки за формою, затвердженою                                                        Мінсоцполітики

-         довідка 070/о;

-         копія посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою);

-         копія паспорта;

-         довідка про те, що громадянин, віднесений до категорії 1, не перебуває на обліку для забезпечення путівкою за зареєстрованим місцем проживання (у разі відміни місця проживання від зареєстрованого).

Постанову Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 №22 „Про встановлення розміру грошової допомоги  для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку у 2019 році”, відповідно до якої розміри грошової допомоги для компенсації у 2019 році вартості путівок шляхом безготівкового перерахування санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення за надання послуг із санаторно-курортного лікування або оздоровлення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, становлять:

 для осіб, віднесених до категорії 1, - 7300 гривні;

 для дітей, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, та одного з батьків або особи, яка іх замінює, - 22200 гривень.

 

Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян

Постанова КМ України від 11.07.2018 № 551

набирає чинність з 01.01.2019 року

Відповідно до статей 14, 20, 21, 22 і 65 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” Кабінет Міністрів України постановляє:

1.      Затвердити нові зразки посвідчень, що видаються особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, громадянам, які постраждали від радіоактивного опромінення внаслідок будь-якої аварії, порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил зберігання і захоронення радіоактивних речовин, що сталося не з вини потерпілих, дружині (чоловіку) померлого (померлої) громадянина (громадянки) з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (потерпілих), смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою або з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, опікунам дітей (на час опікунства) померлого (померлої) громадянина (громадянки), смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

П О С Т А Н О В А 

 від 12 липня 2005 р. N 562

Київ 

Про щорічну допомогу на оздоровлення 

              громадянам, які постраждали внаслідок
                    Чорнобильської катастрофи 

 

   1. Установити    громадянам,    які   постраждали   внаслідок 

Чорнобильської  катастрофи,  такий  розмір  щорічної  допомоги  на
оздоровлення: 

    інвалідам I і II групи - 120 гривень; 

    учасникам ліквідації  наслідків  аварії на Чорнобильській АЕС  2 категорії - 100 гривень; 

    інвалідам III групи та дітям-інвалідам - 90 гривень; 

   учасникам ліквідації наслідків аварії на  Чорнобильській  АЕС 

3 категорії,  кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської
катастрофи одного з батьків,  та евакуйованим із зони відчуження у
1986 році, включаючи дітей, - 75 гривень. 

 

  2. Визнати таким,  що втратив чинність, підпункт "є" пункту 1 

постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996  р.  N  836
( 836-96-п )  "Про  компенсаційні виплати особам,  які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" (ЗП України,  1996 p.,  N 15,
ст. 411).
  

  Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО 

     Інд. 33