Меню сайту

Компенсаційна виплата фізичним особам, які надають соціальні послуги

Компенсація призначається: непрацюючій фізичній особі, яка постійно надає соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, яких обслуговують соціальні служби).

Компенсація призначається, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

15%  – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам І групи;

10%  – фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам ІІ групи та дітям-інвалідам;

7%  – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам ІІІ групи та хворим.

Якщо фізична особа, яка надає соціальні послуги, – пенсійного віку, компенсація призначається  у зазначених розмірах, виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Для призначення компенсації подаються такі документи:

1) непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;
  • копія трудової книжки;
  • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • довідки органу державної податкової служби про те, що особа не провадить підприємницької діяльності і про відсутність даних про доходи цієї особи.

2) особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (надається інвалідом);
  • висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування;

3) законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг:

  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування;

Компенсація не призначається фізичним особам, які надають послуги громадянам, яким відшкодовуються витрати на надання послуг по догляду відповідно до Законів України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", "Про психіатричну допомогу", "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", та у разі надання фізичною особою соціальних послуг на платній основі.